Så er der billeddokumentation fra et vellykket pinsemarked 2013.
Patricia har været fotograf.
Som man kan fornemme skinnede solen om lørdagen, mens det var gråvejr og småregn om søndagen!
Tak til alle deltagere og besøgende!