Vejrguderne var med os, som I kan se.

Prøv det selv!