En dejlig dag
Runetur
Vi mødtes en lørdag for at studere nogle få af alle de mange (ca. 40)
runesten der findes på Bornholm. Lisbeth havde arrangeret en herlig tur og vejret var med os.

Det spændende ved de bornholmske runesten er, at de er rejst i kristen tid, det viser indskrifterne.

Undervejs spiste vi frokost i "Aboretet" (træernes vugge) - Et fantastisk sted hvor der var et utal af forskellige arter af træer og planter og heldigvis et godt bord at sidde ved, midt i den dejlige natur.
Vi mødtes kl 10 ved Nylars Kirke.
Nylars Kirke.
"Sasser lod rejse stenen efter sin fader Alvard (Halvard) han druknede ude med hele skibsmandskabet. Kristi hjælpe hans sjæl i al evighed".
Videre gik turen til Østermarie Kirke
Forbløffende bygningsværk.
Man kan ikke tyde indskriften, men der er en påkaldelse Gud og Sankt Mikkel. På bagsiden et processionskors med et hagekors indeni og en kort indskrift.
"Barne og Tue og Asgut lod stenen rejse efter deres broder Sibbe. Krist hjælpe sjælen" På bagsiden findes et stort propelkors. den eneste sten i Danmark med propelkors, som dog også kendes i Sverige.
Man mærker historiens vingesus!
Hvilket byggeri fra idag, kan ses om 800 år?