Aktiviteter
Kalender

Møder 2017
Husk hver 2. Tirsdag i lige uger.
Vi arbejder fra kl. 19.00-20.30 - derefter et lille vikingeindslag, praktiske beskeder og kaffe.
Så fortsætter mødet for de der har lyst.

De fleste arbejder med personligt udstyr.

I pinsen har vi afholdt  workshops med vikingehåndværk, hvor vi havsde inviteret udenbys vikinger, så vi var ca. 25 deltagere.

I uge29 var der deltagere fra gruppen på Middelaldercentret til venneforeningens middelaldertræf.


I september skal vi på vikingemarked i Ishøj.


  

På herligt gensyn, alle vikingevenner !

 
Nålebinding
Der ordnes blæsebælge
Kats kat!
Opstadsvæven er klar til årets nye vægstykke i vikingehallen