Her er vi på på ferie i Indien, nærmere betegnet Goa. Dette foregår i junglen.
http://www.bjarnejustesen.dk