Referat af møde 2013-01-15

Referat af bestyrelsesmøde i BTR 2013-01-15

Dagsorden

  1. Velkomst af undertegnede.
  2. Status i ride klubben.
  3. Regnskabs gennemgang
  4. Medlemskab af Dansk ride forbund
  5. Generalforsamling
  6. Staldmøde
  7. Møddingsplads og rytterstue.
  8. Evt.

Indkaldt: Lotte, Ditte, Anne Dorthe, Majken, Hanne og Marie Louise

 

Ad. 1

Jesper bød velkommen J

 

Ad. 2

Der er fuldt belagt i stalden. Der er fuldt booket på Dittes hold i dressur, og få ledige pladser på Lottes springhold.

 

Ad. 3

Regnskabet blev gennemgået inden generalforsamlingen, og d et ser fint ud. Vi snakkede lidt om at sænke cafeteria udgifterne og få flere til at bidrage med hjemmebag og lignende, samt at prøve at stå for en sund linje, der passer til en sportsklub.

 

Ad. 4

Jesper informerede om det han havde fundet af mht. DRF.  Hvis vi optages bliver det nødvendigt at opdatere vedtægter i tråd med DRF krav. Det er mest at få indføjet medlemskabet af DRF og Dansk Idrætsforbund, samt en del om mulighed for karantæne eller udelukkelse af klubben ved ”dårlig opførsel”.

Der er desuden krav om sikkerhedsregler, men det er nu ikke ret meget anderledes end det vi allerede gør.

Desuden vil optagelse betyde en fordyring for vores medlemmer. Fordelene er mulighed for at udnytte DRFs strukturerede tilgang til regler og fx ridemærker, samt mulighed for at deltage i DRF stævner, hvilket er væsentligt for dygtige ryttere, som ønsker at udvikle sig.

Der var enighed om at vi synes det er en god idé at optages i DRF og vi vil fremlægge forslag derom på generalforsamlingen.

 

Ad. 5

Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået og diskuteret.

 

Ad. 6

Næste staldmøde holdes efter generalforsamlingen har været afholdt.

 

Ad. 7

Møddingspladsen er kun halvfuld, så der er forhåbentlig plads til resten af sæsonens bidrag.  Det går fint med at få en god høj mødding.

Rytterstuen er klar til brug, og hygiejneudvalget gør et godt stykke arbejde med stuen.

 

Ad. 8

Det er svært at få weekendvagterne fyldt ud, hvilket vi diskuterede lidt. Punktet tages op i næste nyhedsbrev eller på staldmødet.

Hanne fortalte, at hun og Klaus Kold skal til fund-raising møde 24.januar om, hvordan man laver en god ansøgning til sit projekt og forhåbentlig får penge hjem fra diverse fonde.

Og så var der fastelavnsboller og super gode (store) småkager. Uhm!