Referat af møde 2012-05-01

Referat af bestyrelsesmøde i BTR 2012-05-01

Dagsorden

1. Velkomst

2. Status i rideklubben

3. Harmonikatræf

4. Ridelejr

5. Staldmøde

6. Sommergræs / hegn

7. Fuldmagt til bank

8. Møddingsplads / hal

9. Skt. Hans i Bindslev

10. Junior udvalg

11. Evt.

Til stede: Jesper, Hanne, Charlotte, Maria, Ditte, Anna, Anne-Dorthe

 

Ad. 2

Der er 9 heste og 17 pladser i stalden, så det er tid at få nye ind. Vi kan eventuelt annoncere på nettet om at vi har ledige bokse, når det bliver relevant at få hestene ind igen omkring september. Det er også en mulighed at sætte opslag op hos Hjørring Maskincenter og Land&Fritid.

Ad.3

I forbindelse med træffet i uge 30 skal d er sættes flag op og tages ned igen, og der vil blive vagter i iskiosken. Voksne (inkl. forældre) i rideklubben opfordres til at tage en tjans. Det er hyggeligt at stå i boden, og det går hurtigere end man skulle tro at tage flag ned og sætte dem op igen næste dag. Jesper har en vagtplan til fordeling af flag-turene, vagtplanen fra isboden sidste år genbruges. Der skal bare navne på.

Fordelingen af opgaver skal på plads ret hurtigt, da det skal meldes ind til harmonikatræffet, hvem der står i boden, så de kan få de rigtige navneskilte.

Ad.4

Stor opbakning om at det er en god idé. Lotte, Maria og Ditte (og Lottes mor J) er ansvarlige for planlægningen. Vi aftaler færdig på næste bestyrelsesmøde.

Ad.5

Næste staldmøde er 2.maj. Emner: passedage, sommergræs, vandedage og evt. arbejdsdage.

Ad.6

Fra 2.maj starter hestene langsom tilvænning til sommergræs og lukkes ud længere tid hver dag, så de kan komme fra vinterfolden. Hans Christian vil meget gerne have sået, så der skal tages hegn ned så snart hestene er væk fra folden (det er sket for længst, da sekretæren har været lidt sløv til at få skrevet referat…). Java, Prins og Monty kommer på den lille fold. Hvis en af de større ponyer/heste får for meget græs kan den komme ind til de små, hvor der ikke er så meget græs.

Ad.7

Der skal være to der har fuldmagt til klubbens kasse, hvis der skulle ske kassereren (som har den ene fuldmagt) noget. Næstformanden (Lotte) får også en fuldmagt.

Ad.8

Der skal laves en møddingsplads med fast bund ved siden af hallen. Det er nødvendigt for at tilladelse til dyrehold. Jesper og Hans Christian aftaler snarest plan for forløbet.

Ad.9

BHE har forespurgt om vi var interesserede i fx en vaffelbod eller at arrangere ponyridning i forbindelse med Skt.Hans i Bindslev . Det lyder som et hyggeligt arrangement, men umiddelbart skønner vi det bliver svært at få frivillige til at stå i boden (hele bestyrelsen har fx andre planer, og vi er nok ikke de eneste), og angående ponyridning er der et problem med forsikring, når der er mulighed for offentlig ridning.

 Ad.10

Program med horsemanship og ponygames er på vej. Maria er foregangskvinde. Der blev vendt mange forskellige idéer. Morgenmad-frokost-fællesspisning om aftenen eller noget helt andet. Arrangementet er beregnet på alle med interesse. Børn, voksne og venner/veninder. Formodentlig et lille beløb for deltagelse. Eventuelt konkurrencer og prænier.

Fælles tur til Fårup kommer der opslag om i klubben i løbet af sommeren.

 Ad.11

Der er kæledyrsmesse hos Bindslev Dyrehospital 18.august. Lotte og Ditte vil samle fire dygtige børn til en springopvisning.

 

Næste møde er 22.maj kl.19.30 hos Jesper.