Referat af møde 2012-11-28

Referat af Bestyrelsesmøde i BTR onsdag 2012-11-28.

Dagsorden

1. Velkomst

2. Status i rideklubben

3. Evaluering af rytterfest

4. Staldmøde (nyhedsbrev)

5. Oprydning generelt og efter søndagshold

6. Møddingsplads og Rytterstue

7. Jul i rideklubben?

8. Klubblad

9. Evt.

 Til stede: Jesper, Hanne, Charlotte, Ditte, Marie Louise, Majken og Anne-Dorthe

 

Ad. 1

Jesper bød velkommen.

 Ad. 2

Stalden er fuld og der er stort set ikke plads til mere undervisning. Så der er rimeligt med indtægter, og regnskabet ser positivt ud. På udgiftssiden er d er brugt penge til en ny halmvogn (8000 kr.) og til rytterstuen (25.000 kr.).

Anna er trådt ud af bestyrelsen, og i stedet er Majken trådt ind. Cecilie er trådt ind som repræsentant for juniorudvalget.

 Ad. 3

Det var en hyggelig vellykket fest med 40-45 deltagere. 🙂

 Ad. 4

Næste staldmøde forventes afholdt i januar. I mellemtiden kommer der et nyhedsbrev rettet til opstaldere. Majken og Hanne skriver nyhedsbrevet.

 Ad. 5

Især om søndagen roder der i stalden med dækkener og grimer på en stor del af gangen. Grimer skal altid tages fri af kæderne, og bør hænges på hesten eller ponyens boksdør, så de ikke flyder på gangen, og så det er til at finde den rigtige grime, når der sadles af. Hanne sørger for navne på skoleponyernes grimer, så man kan se hvis der er hvis.

 Ad. 6

Møddingspladsen er fin nu, men den var tidligere meget lang og lav. Det duer ikke. Pladsen bliver for hurtigt fuld, og møddingen brænder ikke sammen som den skal, fordi temperaturen bliver for lav. Det er desuden dyrt at skrabe møget sammen med traktor, så det er bare fint, at alle er så gode til at få lavet en god høj stak. 😉

Rytterstuen er næsten færdig.

 Ad. 7

Det bliver næppe til noget. Det kunne være hyggeligt, men der er ingen arrangører.

 Ad. 8

Deadline for klubbladet var 2012-12-01. Der er gode indlæg til bladet om en tur til Hjallerup og stævnet i Bjergby.

 Ad. 9

Klubben skifter bank fra Nordjyske Bank til SparNord bank.

Der kunne med fordel sættes adskillelse op mellem nogle af boksene, så der bliver mere ro. Marie Louise undersøger om boks producenten har noget der lige passer, og ikke er voldsomt dyrt.

Der bliver måske vinsmagning for de voksne i klubben i første kvartal af 2013.