Ordensreglement for BGIF-Tennis

 

1.

Kun medlemmer, som er blevet tildelt en nummerbrik af bestyrelsen er spillerberettiget.

2.

Evt. huller i banen udjævnes.

3.

Banen og linierne skal fejes efter spillets afslutning.

4.

En bane kan kun reserveres 5 dage frem i tiden.

5.

Banen reserveres med de brikker, som tilhører de pågældende spillere, som vil benytte banen.

6.

De brikker, som tilhører de der spiller, skal sidde på tavlen på den faktiske bane under hele spillet.

7.

En bane er fri til afbenyttelse, hvis de der har reserveret den, ikke er kommet senest 10 minutter efter spillets oprindelige starttidspunkt.

8.

Spilles der double, kan man reservere 2 på hinanden følgende tider ved at anvende de 4 brikker, der tilhører de 4 doublespillere.

9. 

Alle medlemmer skal fjerne døde brikker. Det vil sige brikker, som sidder tilbage fra tidligere på dagen eller dagen før. Alle spillere har pligt til at fjerne egne brikker efter spillet.

10.

Udfordringskampe kan spilles over max. 2 timer, såfremt specialbrik anvendes.

11.

Fjerner eller flytter man en brik ulovligt, kan det medføre eksklusion.

12.

Klubhuset skal forlades i pæn og ryddelig stand.

 

Døren til klubhuset skal altid være aflåst