Blicher og Munk

Når det regner på præsten, drypper det på degnen

Sådan hedder et velkendt ordsprog og det er netop sådan det er. Det her er ikke mine aner, men alligevel krydser lidt af Blicher slægten mig og mine.

Jeg har tænkt over i et par dage, hvordan det her ikke skulle blive for rodet, skrevet lidt, og alligevel fundet det rodet. Men nu håber jeg, at det er lykkes.

Rasmus Schade Berg

Min farmor og farfars nærmeste nabo på Sulsted kirkegård er

Malvina Steensdatter Blicher og Rasmus Schade Berg.

Malvina Steensdatter Blicher er datter af St. St. Blicher og Ernestine Juliane Berg. Hun blev født 5. november 1818 i Randlev sogn, hvor hendes farfar var sognepræst og hendes far var forpagter på præstegården. Hun blev almueforfatterens "ynglingsdatter". 

Hun blev gift med Rasmus Schade Berg 28. juli 1838 i Spentrup kirke, hvor Steen Steensen Blicher nu var sognepræst. 

Det er tænkeligt, at Rasmus og Ernestine var i familie, men det har jeg ikke undersøgt nærmere. 

Spentrup sogn ligger ikke langt fra Hvidsten kro og hvem kender ikke til familien Fiils skæbne under 2. verdenskrig? At Fiilerne overhovedet kom til Hvidsten kro, er også indirekte St. St. Blichers skyld. 

En ung håndværker var kommet til byen, Peder Nielsen Fiil - han og pigen Maren Rasmusdatter bliver forelsket, men han er ikke et passende parti, synes hendes far. De sidder på den ene side af en høj og er kede af det, på den anden side af højen står St. St. Blicher og overhører samtalen. Han tilbyder det forelskede par, at hvis de møder op på Spentrup Præstegård, er han villig til at vie dem. Det forelskede par kommer d. 1. marts 1847 mens brudens far sover til middag. Desværre vågner faren op og får nys om sagen, men da han kommer frem, er parret allerede viet og den nyslåede svigerfar slår sig til tåls med det. Det forelskede par får børn og da sønnen Niels er blevet voksen, køber de Hvidsten kro til ham. Han bliver senere far til Marius Fiil. Den skæbne er Steen Steensen Blicher helt uvidende om, han døde godt et år efter han havde viet det unge par, nemlig d. 26. marts 1848. 

Nå, men tilbage til Malvina og Rasmus. Rasmus starter med at være forpagter på Spentrup Præstegård, det er han ved folketællingen i 1840. De har fået sønnen Ferdinand Edvard Berg og ellers har husstanden 2 tjenestekarle og 3 tjenestepiger. Han er stadig forpagter der i 1845, men i 1850 er familien flyttet til Vindblæs sogn, hvor han står opførst som gårdejer. Malvinas ene søster Christiane er huusjomfru hos dem. I 1855 er Rasmus forvalter i Kettrup ved Thisted. Malvina bor i nærheden, hun har en Mette Kirstine Larsdatter boende, hun skal opvarte hende, mod husly og varme, men skal selv holde sig med kost, så vidt det forstås. 

1860 er ægteparret at finde i Løgstør, hvor de optræder sammen med en Schade, sikkert noget familie til Rasmus. Nå, men senere bliver Rasmus forvalter på Vang Hovedgård i Sulsted sogn. Her dør Malvina Steensen Blicher 23. december 1874. Hun var midt juleslagtningen, da hun døde d. 23. december 1874 og blev begravet på Sulsted kirkegård. 

Der gik kun knapt 1 år før parrets eneste søn, Ferdinand Edvard Berg døde, 36 år gammel. Det skete d. 7. oktober 1875, der står i kirkebogen, at han var 36 år, ugift og søn af landmand Rasmus Berg, Bjørnum Mark. Ferdinand blev lige som sin mor, begravet på Sulsted kirkegård. Om der har været noget mystik omkring dødsfaldet, ved jeg ikke, men han blev først begravet d. 24. oktober.

Rasmus Schade Berg var nu alene og han døde 26. august 1878 i Aalborg, men blev begravet på Sulsted kirkegård ved siden af Malvina.

I Spentrup findes Blichers Mindestue og den mindestue er at finde i Malvinas Hus.

Peder Daniel Blicher øverst til venstre, som blev afskediget pga. drikfældighed var i årene 1837-1842 kapellan i Understed sogn, hvor hans fars fætter var sognepræst.

Vi går lige tilbage til St. St. Blicher og hans slægt.

Han var søn af Jens Nielsen Blicher. Jens Nielsen Blicher var cand. theol, ligesom hans far og farfar, oldefar og tipoldefar. Farfaren hed Niels Jensen Blicher.

Niels Jensen Blicher fik 4 sønner, alle blev præster.

 

Niels Jensen Blicher f. 1748

Jørgen Gahtzel Blicher f. 1749

Diderik Christian Blicher f. 1751

Peder Daniel Blicher f. 1753.

 

Niels Jensen Blicher blev altså far til Steen Steensen Blicher.

Hans bror Diderik Christian Blicher blev far til Jens Christian Blicher, som i perioden 1833-1842 var sognepræst i Understed sogn. St. St. Blichers søn Peder Daniel Blicher var kapellan i kirken fra 1837 og frem til 1842. Peder Daniel Blicher blev senere lærer og sognepræst på Venø og endnu senere i sognet Vinding-Vind , hvor han blev afskediget 5. juli 1863 pga. drikfældighed. Nu var det ikke tilfældigt, at han hed det samme som Steen Steensen Blichers farbror. 

Peder Daniel Blicher, altså ham der var født i 1753 var sognepræst i Spentrup. Da han blev enkemand giftede han sig igen d. 20. september 1808, bruden var den 15årige Ernestine Juliane Berg. Ægteskabet var kort, Peder Daniel Blicher døde 6. oktober 1809. Året efter giftede Steen Steensen Blicher sig med sin tante Ernestine Juliane Berg, der i en alder af 16 år var blev enke og nu som 17årig stod brud for anden gang. Som det er skik og brug, opkaldte de deres søn efter hendes afdøde mand, som tilfældigvis også var St. St. Blichers farbror. Som skrevet tidligere, så blev St. St. Blicher sognepræst i Spentrup sogn akkurat som hans farbror havde været. Ernestine og St. St. Blicher havde et kompliceret ægteskab, han havde vel sit tungsind og hun var psykisk syg. Alligevel fik de 10 børn og tog 3 plejebørn, som alle var var børn af Blichers bror og Ernestines søster, som var gift med hinanden. 

 

Min morfars bror gifter sig med en Blicher

Else Agnete Blicher Winther og Oskar Christiansen.

Begivenheden fandt sted i Jetsmark kirke d. 25. marts 1951, sikkert af den simple grund, at min oldefar boede der i de år. Min oldefar Christian Carl Christiansen var da også et af vidnerne, mens det andet vidne var Oscars halvbror Aage.

Brudgommen hed Oskar Christiansen og var det 2. barn i 2. ægteskab med Ane Cathrine Larsen. Han blev født 6. september 1921 i Nørresundby.  Bruden var Else Agnete Blicher Winther født Skarrild sogn d. 12. marts 1927. Det var hendes far Povel Høy Blicher Winther der døbte hende. 

2 børn kom der i ægteskabet, som efter få år endte med at Else pakkede sine ting og tog de 2 børn med til Færøerne. Nu kan man ikke klantre Else noget, for Oskar var og blev sin egen.

Trods det kuldsejlet ægteskab, bevarede min morfar og mormor  kontakten til Else og det blev til mange julekort gennem årene mellem Vodskov og Færøerne. 

Min morfar, som den glødende socialdemokrat han var, undlod ikke at fortælle, at hans bror var i familie med Steen Steensen Blicher...og sådan her hænger det sammen:

Husker du jeg skrev tidligere om Diderik Chrsitian Blicher? Ham der blev født i 1751 og hvis søn Jens Christian Blicher blev præst i Understed sogn? Han havde også en anden søn, Laurits Blicher som også blev præst og som naturligvis også var fætter til Steen Steensen Blicher. Laurits fik en søn Povel Høy Blicher - som naturligvis også blev præst. Han fik en del børn, der iblandt Sophie Amalie Blicher, som giftede sig med lærer Hans Oluf Winther. Deres søn opkaldte de efter Sophie Amalies far,  så han fik navnet Povel Høy Blicher Winther og det er altså ham der var Elses far og som efter nogle få år i Skarrild sogn rejste til Sandur på Færøerne, hvor han var præst frem til sin død i 1981. Det var altså derfor at Else tog sine to børn med til Færøerne.

 

Kettinge sogn ligger på Lolland. Her på sognekortet ses Elses Oldefar sognepræst Povel Høy Blicher, hendes farmors bror Benjamin Blicher, som var kapellan i sognet og hendes farfar lærer Hans Oluf Winther.
Povel Høy Blicher Winther. Annelises morfar som viede Kaj Munk.

Min mors kusine på Færøerne, altså Elses datter Annelise, har hverken min mor eller jeg mødt, men efter facebooks lyksagligheder, har vi fået en rigtig god kontakt. Vi skriver om alt mellem himmel og jord og det er virkelig en stor fornøjelse.

En dag  for et par år siden,skrev hun sådan lidt henkastet, at hendes morfar viede Kaj Munk. Ikke bare en hvilken som helst Kaj Munk - men den rigtige Kaj Munk. Nu var det bestemt ikke fordi jeg havde glemt det fantastiske faktum - jeg havde bare ikke fået skrevet om det. Men da jeg stod for små 14 dage siden på torvet i Maribo og så skulpturen af Kaj Munk, tænkte jeg, at den historie måtte skrives.

De voksede begge op på Lolland. Povel Høy Blicher Winther med en far der var skolelærer og en mor, hvis slægt stort set kun bestod af præster, så havde han nok haft en tryg og sikker barndom, anderledes stod det  til med Kaj Munk.

Kaj Harald Leininger Petersen kom til verden d. 13. januar 1898 i Maribo by, så vidt jeg kan se, havde forældre adresse lige der på Torvet, hvor statuen af ham står. Kajs far døde, da han var 1 1/2 år gammel, hans mor da han var 5 år. Han blev adopteret af hans mors kusine og hendes mand og Petersen blev udskiftet med deres Munk. 

De 2 Lolliker,  Povel og Kaj blev studenter i 1917 fra Nykøbing Katedralskole og de rejste begge til København og begyndte at læse teologi og boede på Regensen. Med de forfædre Povel havde lå præstegerningen nok lige til højrebenet, mens det ikke var Kaj Munks ønske, at blive præst, derimod hans adoptivmors ønske.

De blev cand. theoler i 1924. De fik begge præstekald i Jylland. Kaj Munk i Vedersø - Povel Høy Blicher Winther i Skarrild.

 

 

Det var på Kaj Munks 31 års fødselsdag, at han ungdoms- og studiekammerat smedede ham med den 19årige Elise Marie Jørgensen i nattens mulm og mørke,for så vidt jeg kan forstå, fandt brylluppet sted omkring midnat i dybeste hemmelighed og får mine tanker tilbage til dengang hvor St. St. Blicher viede det forelskede par i Spentrup præstegård.

Der var frem til Kaj Munks tragiske død en vedvarende brevveksling med hans ungdomsven. Disse breve er, forstås det nok, noget nær at sidestille med kronjuvelerne.

Omend ikke alt det ovennævnte handler om Vendsyssel, så har Blicherslægten også sat sine fodspor i Vendsyssel. Der er skrevet mangt og meget om både Blicher slægten om St. St. Blicher i særdeleshed - ligesom der er om Kaj Munk. Jeg er slet ikke ekspert på nogle af dem, men har grebet lidt her og lidt der - mest af alt for at historierne til at hænge sammen. Måske får det dig til at ville læse mere om dem. 

Af kilder har jeg brugt mange forskellige, Hvidsten Kro, en fin hjemmeside om slægten Blicher, der hedder Blicher & Benche, som har givet mig et overblik over hvordan det hele hænger sammen. Min mors kusine, den søde Annelise og naturligvis folketællinger og kirkebøger og Karup-Understed sogn.

Det har været svært at bevare overblikket over slægten Blicher, men jeg håber, at jeg ikke har skrevet noget, der ikke passer.

3. maj 2018
Ann Nygaard Sørensen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Poul Marcus Iversen | Svar 02.07.2021 11:22

Altså, hvor gør du det godt. Meget, meget spændende læsning! Jeg holder 2 foredrag om Steen St. Blicher, og har fundet nyt. www.poulmarcus.dk

bent vifert larsen | Svar 16.12.2019 14:04

Min mormor, Hansine Hansen er f. i Sulsted: forældre Søren Sørensen, og Mette Marie Hansen, Sulsted, de var gift, men ikke med hinanden, jeg har deres data

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.08 | 18:25

Mine forældre var nærmeste nabo til Karl og Ane Marie på Gl. Skolevej. En af mine brødre var bedsteven med Jens Anker. Jeg husker meget om dem......

...
29.08 | 16:46

Er der nogen der kan huske, at der lå et gartneri på hovedgaden i Sulsted i 40erne og måske ind i 50erne
Ejeren hed Harald Lillebæk Dam og hustruen Margrete Dam

...
22.07 | 18:03

Kan nogen huske, at der lå et gartneri på hovedgaden i Sulsted sidst i 40 erne og måske ind i 50 erne.
Ejeren hed Harald Dam og hustruen Grtte Dam.

...
02.07 | 11:22

Altså, hvor gør du det godt. Meget, meget spændende læsning! Jeg holder 2 foredrag om Steen St. Blicher, og har fundet nyt. www.poulmarcus.dk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE