Hammer Bakkers Folk del 6

Niels Christian Martinussen

Nogle gange staves hans navn Marthinussen, og nogle gange skrev de bare Niels som hans eneste fornavn. Inde i Hammer Bakker, blev han kaldt Niels Martinus.


I bogen om Hammer Bakker står der skrevet: " lige overfor det hvide Brødland Hus, ligger tomten af Niels Martinuses, stedet , hvor før ham en ulykkelig mand gjorde op med sig selv, og i uhørt beslutsomhed ved hjælp af en strikke tog sig forbehold for sorg og genvordigheder af jordisk art gennem en drastisk udgang af det timelige".

 

Det har må være udsigten, når Niels Martinus gik ud fra sin ejendom

Nu kan det lyde som om, at Niels Martinus overtog huset inde i Bakkerne, efter en anden mand, havde taget sig af med livet.

Det var såmænd Niels Martinussens svigerfar, der havde fundet strikken og brugte den til at tage sig selv af med livet.

Niels Christian Marthinussen, som han var døbt 4. august 1861 i Ajstrup kirke. Han var da knap en måned gammel. Han var den 7. i en søskendeflok på 9

Niels Martinus, som han altså blev kaldt inde i Bakkerne, og måske også siden hen, og jeg er af samme rødder. Mine 4xtipoldeforældre Klaus Simonsen og Karen Lorentsen var Niels Martinus tipoldeforældre.  Lidt for langt ude til, at vi er på fødselsdagsgave med hinanden, men vi har altså de samme dybe rødder i Ajstrup sogn.

Året var 1889, den 4. juni, hvor Niels Christian Martinussen lod sig blive Dorthea Marie Nielsens ægtemand. Begivenheden fandt sted i Hammer kirke, for Dorthea, som hun blev kaldt, var fra Brødland inde i Hammer Bakker.

Det var nu ikke inde i Bakkerne, det unge par ville bosætte sig i første omgang.  Året efter ved folketællingen, bor ægteparret i Ajstrup sammen med Niels Marinussens mor, et plejebarn og en logerende smed fra Biersted i Ajstrup sogn.

1890 var også året, hvor de nygifte fik deres første barn. De gav hende navnet

Anna Kathrine Kristine Martinussen

Hun blev født kort tid efter folketællingen - nemlig 2. marts 1890 og det var den 26. maj samme år, at morfaren Niels Sørensen fra Brødland, tog rejsen til Ajstrup kirke, for at være blandt i fadderne.

Livet fortsatte i Ajstrup sogn, og et par år efter nedkom Dorthea med endnu et barn, nemlig sønnen

Theodor Martin Martinussen

Det var Lærer Karlsen fra Ajstrup der hjemmedøbte ham 10 dage gammel d. 29. juli 1892. Først i december måned blev han fremvist i kirken. Endnu engang var morfaren blandt fadderne.

I 1896 drog familien på 4 mod Hammer Bakker, og flyttede ind til børnenes morforældre. Niels Sørensen og Ane Kathrine Nielsen.

Ane Kathrine blev født på Brødland inde i Bakkerne 17. april 1825, måske i huset, hvor nu hendes og Niels eneste datter Dorthea flyttede ind med mand og 2 børn?

I 1900 blev Niels Martinus og Dorthea forældre til deres 3. og sidste barn. De gav hende navnet

Valborg Marie Martinussen

 

Skolelærer Karlsen fra Ajstrup, der døbte sønnen Martin og Lærer Ersted, der døbte datteren Valborg der blev født 1. maj 1900 og hjemmedøbt d. 27. maj. Ersted havde et tæt samarbejde med Sagfører Olesen. Baggrunden er et matrikelkort fra Sulsted, familien Martinussen kom til at bo i det der er ca. i midten 26g.

Alt virkede ved folketællingen i 1901 som fred og idyl, 3 generationer under samme tag i Brødland langt inde i Hammer Bakker, men alligevel omgivet af naboer og liv.

I folketællingerne står der opført, at Niels var beskæftigede ved landbrug, men han var også tækker, og må altså også have taget arbejde rundt omkring i nabosognene.

Torsdagen efter påske i 1902 blev dagen, hvor Niels Sørensen blev træt af livet. Han hængte sig derude på Brødland, og politiet måtte naturligvis rodes ind i sagen. De var færdige med deres undersøgelser d. 7. april, 4 dage efter hændelsen, og gav grønt lys for, at den 75 årige Niels Sørensen måtte blive begravet.

Hvad der havde fået ham til det, kan der jo kun gisnes om. Måske var han træt af livet generelt, måske af Sagfører Olesen. Ja, hvem ved ?

Nu var Ane Kathrine enkekone, på aftægt hos datter og svigersøn, men det var nu ikke længe hun levede efter mandens voldsomme død. Hun døde 23. juli 1902, og blev 6 dage efter begravet ved siden af sin mand på Hammer kirkegård.

Måske er jeg lidt hård mod sagfører Olesen, men faktum er, at det hus, som Niels Martinus svigerfamilie havde boet i i flere generationer, meget hurtigt blev en tomt, og derfor har jeg en mistanke om, at ejendommen ikke lige har passet ind i Olesens projekt Hammer Bakker.

Nu kunne det ikke som sådan være et arvespørgsmål, for så vidt jeg kan se, havde Niels Martinus Dorthea ingen søskende, og var vokset op i hjemmet sammen med en plejesøn familien havde taget til sig.

Allerede i 1904 boede familien Martinussen på Ajstrup Hede, og var altså vendt hjem til Niels egn. Her boede de da både Anna Kathrine og Martin blev konfirmeret, men så købte de hus ved Sulsted Landevej ( se ovenstående kort).

Martinussen boede der nu ikke længe, og solgte huset videre - til min oldefar - er jeg ret sikker på.

Familien Martinussen flyttede til Stationsbyen ( Ny Sulsted), og her boede de, da Tækkemand Niels Christian Martinussen døde på Amtssygehuset i Aalborg d. 30. maj 1921. Han blev begravet Grundlovsdag og der blev sat en flot sten på hans grav.

Dorthea levede videre som enke, og det ser ud til, at hun boede bag Tekstilhuset helt oppe ved banen. Senere i livet, måtte Dorthea tage ophold på Nørre Sundby alderdomshjem, hvor hun døde 14. januar 1953 og blev begravet ved siden af manden d. 20. januar.

I 1916 d. 9. december 1916 giftede Martin sig med Ane Marie Elisabeth Ejby i Hvorslev sogn, Viborg Amt. Måneden forinden var de blevet forældre til deres første barn, og som nygifte flyttede de til Sulsted sogn.

Det lader til, at de købte eller lejede sig ind i det hus, hvor senere Kaj Mikkelsen kom til at bo, altså det der i dag er Kuskgårdsvej 17. I 1918 fik de yderligere en søn. I 1923 fik de deres 3. barn, en datter. Familien flyttede fra Kuskgårdsvej 17 i 1926, hvor huset blev solgt til Kaj Mikkelsens forældre.

Familien Martinussen flyttede til det der i dag er Doktorstien, antageligt det sidste hus tættest på hovedvejen. Martin arbejdede ved banen, nøjagtig som min farfar, og blev valgt ind i sognerådet i 1929 for Sulsted-Ajstrup.

Marie, som hun blev kaldt, døde i 1965, Martin i 1971. Begge ligger begravet på Sulsted kirkegård.

 

Martin og Marie Martinussens gravsten til venstre, Niels og Dortheas til højre. Begge fotograferet Sulsted kirkegård.
Søndag d. 17. august 2013
Ann Nygaard

I bogen om Hammer Bakker er der i samme åndedrag som Niels Martinussen omtalt 2 andre mænd ved navn Niels, Niels Hostrup og Niels Møller, alle boende på Brødland. Hvem der er hvem, har jeg endnu ikke fundet ud af, men lad os starte med

Niels Christian Hansen

I folketællingen i 1901 står der, boende i Brødland

Niels Krisitan Hansen 19.12.1849, Ø. Hassing, ankom til sognet 1884, 1 barn, landbrug

Kristiane Nielsen 03.06.1861 Horsens sogn

Nielsine Pedersen 08.01.1892 Horsens sogn, plejebarn

Niels Poulsen, 16.11.1898, Hammer, plejebarn

Laura Pouslen 24.05.1900 Hammer, Plejebarn.

Endvidere er

Hans Peter Hansen 15.04.1885, Hammer sogn

er først skrevet ind - for så at være blevet streget ud.

Niels Christian Hansen var fra Øster Hassing sogn. Her kom han til verden d. 18. december 1847. Det er sikkert på hans hjemegn, han møder sin kommende hustru Christiane Nielsdatter.

Hun var 19 år yngre end ham, og født i Horsens sogn d. 3. juni 1868. Hun boede sammen med sin familie de første år i Horsens sogn, men familien er i 1880 at finde i V. Hassing Sogn. Senere flytter forældrene ind i Hammer Bakker, og det er da også i Hammer kirke, at Niels Christian og Christiane bliver viet, det sker d. 23. november 1883.

Som folketællingen i 1901 fortæller, får de et eneste barn, nemlig den overstregede Hans Peter Hansen.

Siden ægteparret ikke fik flere børn, og sikkert også af nød, slog de ind på plejebørn, som det også fremgår af folketællingen fra 1901.

2 af plejebørnene de får, er Bodil Marie Poulsens børn, som du kan læse mere om her Hammer Bakker Folk 5 De 2 børn, som Niels Christian Hansen og Christiane Nielsen tog i pleje af Bodils, var Niels Christian og Laura Magda Helene Poulsen.

Ved Niels Christian Poulsens dåb, stod både Christiane og Niels Christian faddere, og ved Lauras dåb, stod Christiane fadder, i øvrigt sammen med Niels Martinussen. Niels Christian Poulsen boede hos familien Hansen helt til efter konfirmationen, mens Laura kom hen og bo med sin mor, da det endelig lykkedes hende at blive en gift kvinde.

Ægteparret Hansen havde også plejedatteren Nielsine Pedersen og ved folketællingen i 1906 var der kommet endnu en lille purk i hjemmet Adolf Hjalmer Johansen, som blev født 17. juli 1905 i Ajstrup sogn, var barnebarn af Svensker Johan, i det Svensker Johans datter Ida Karoline var moderen. Hvem faderen til den lille Adolf var, må stå hen i det uvisse.

Du kan læse mere om Svensker Johan her Hammer Bakker folk 2 . Niels Christian Hansen var blandt fadderne, ligesom Svensker Johan og den nybagte bedstemor Inger Kristine var det.

Niels og Christiane blev naturligvis ikke boende i Bakkerne. Måske ikke fordi de ikke ville, men igen ligger det fast, at Sagfører Olesen i de første mange år ikke brød sig om, at der boede mennesker i hans Hammer Bakker, og familien er således flyttet til Grindsted, da Adolf Hjalmer Johansen blev konfirmeret i 1919.

Måske var det godheden mod de lokale plejebørn, måske var det de mange år i Bakkerne, måske var det bare gode gener.

Niels Christian Larsen var fyldt 93 år inden han døde d. 2. marts 1941 og blev begravet 8 dage efter. Christiane, som jo var en del yngre end sin mand. Hun døde 19. februar 1951 på De Gamles Hjem i Sulsted. Præsten har godt nok skrevet, at hun var 90 år , men mon ikke hun kun var på vej til 83.

 

 

Familien Nitzsch

 


Jeg synes jeg så tit havde set dem i folketællingerne når jeg pløjede igennem Hammer Bakker, men da jeg så besluttede mig for at skrive lidt om dem, ja, så var de umulige for mig at finde - men endelig lykkedes det dog.

 

I 1884 - d. 15. februar kom en lille purk til verden i Hamburg. Hans forældre August Jacob Dieter Nitzsch og Caroline Leonora Marie Johanna Jûrs gav ham navnet

August Eduard Heinrich Nitzsch.

6 år gammel forlod Eduard, som han blev kaldt, sit hjemland sammen med sin familie og drog nordpå. Helt til Nørresundby, hvor August slog sig ned som slagter.

Eduard blev konfirmeret i Nørresundby kirke, og straks derefter må han have besluttet sig for, at komme i gartnerlære, for ved folketællingen i 1901 står han opført som sådan i hjemmet i Vestergade 64. Husstanden består foruden af forældrene af 4 mindre søskende og en slagtersvend. Der kunne have været 2 søskende mere.

31. juli 1908 gifter Eduard sig med den 4 måneder yngre Marie Hansen i Taars kirke. Når man ser hen over børneflokken familien fik, så er der rigeligt med huller til, at der kan være født og døde nogle ind i mellem, men om dette er tilfældet ved jeg ikke, men her er i hvert fald dem de fik:

Svend Heinrich Nitzsch 16. maj 1912, Hvidsten Mark, Taars sogn

Elmer Robert Nitzsch 1. september 1913 Nørtjener Mark, Vrejlev sogn

Tage Nitzsch 23. marts 1920 Vestbjerg Bakker, Sulsted sogn

Preben Nitzsch 1. december 1922 Vandsted, Hammer sogn.

Familien Nitzsch stiftede altså i første omgang bekendtskab med Hammer Bakker i Sulsted sogn, men drog altså ret hurtigt videre til den Østlige del.

Maren var ikke rask, hun havde tuberkulose, og hun døde på Hobro Tuberkulosehospital 36 år gammel d. 9. april 1925.

Nu stod Eduard alene med 4 små drenge, og som naturligt var, ansatte han en husbestyrerinde, som bor hos familien ved folketællingen i 1925.

Jeg ved ikke hvorfor jeg tror det, men jeg tror altså bare, at Eduard var en dygtig mand, selv om han ved konfirmationen kun havde fået tg i kundskaber.

 

I 1927 var der bryllup i Hammer kirke. Bruden hed Ane Kathrine Jørgensen og var husejerske i Vodskov by.  Præsten glemte dog at skrive hvornår vielsen fandt sted, men der blev lyst over ægteparret 13. november 1927.

Som det fremgår af nedenstående nekrolog havde ægteparret 8 børn. Jeg er mest tilbøjelig til at tro, at de ikke fik nogle sammen.

Familien blev ikke boende inde i Hammer Bakker. Eduard fik dansk statsborgerskab efter en lov i 1926, hvor han står til at bo i Rakkeby sogn, så om familien har været den vej inden de slår sig ned i Ø. Hassing er muligt. I 1930 bor ægteparret i Ø. Hassing, 3 af Eduards børn, 2 af Anes børn og en ung tjenestepige. Men måske var der ikke så meget med dine og mine børn, og i hvert fald benyttes §11 af lov af 27. 1908, så Anes datter får navnet Nitzsch.

 

 

 

 

Eduards 2. ægteskab - Ø. Hassing kirke og nekrologen over Ane gift Nitzsch.

§ 11.

 Har en kvinde, der er Moder udenfor Ægteskab, indgaaet Ægteskab med en anden end hendes Barns Fader, kan Stedfaderen med Moderens Samtykke, for saa vidt hun har Forældremagten over Barnet, tillægge dette sit Familienavn ved Anmeldelse til vedkommende Ministerialbog under Forevisning af Barnets Fødsels(Daabs-)attest, sin egen Fødsels(Daabs-)attest eller Bevis for opnaaet Navneforandring og sin og Moderens Vielsesattest. Barnets øvrige Retsstilling berøres ikke af denne Navneforandring.

 I Tilfælde, hvor det er oplyst, hvem der er Barnets Fader, og dette tillige har faaet Faderens Navn, eller denne er villig til at give Barnet dette, kan Stedfaderen dog ikke uden Faderens Samtykke give Barnet sit Navn.

 Ej heller kan saadant Barn bortadopteres eller Forældremagten af Moderens overdrages andre uden Faderens Samtykke.

 Allerede i 1940, knap 20 år gammel døde sønnen Tage, du kan se gravstenen her http://danskkirkegaardsindex.dk/oester_hassing/oester_hassing_visbilled.php?img=/oester_hassing/pics/5130.JPG

Eduard døde 9. maj 1967 og Ane 2 1/2 år efter d. 24. november 1969. Begge ligger ligesom Tage begravet på Øster Hassing kirkegård. Se deres gravsten her:

http://danskkirkegaardsindex.dk/oester_hassing/oester_hassing_visbilled.php?img=/oester_hassing/pics/5130.JPG

og her ligger også Elmer og hans kone Karla begravet http://www.123hjemmeside.dk/kirstensoenderkaerbrix/44432259?i=74137091

Det var lidt af de mere specielle efternavne inde i Bakkerne, og jeg er glad for, at jeg endelig fik set lidt på den familie. Søndag d. 17. august 2013
Ann Nygaard

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I dag | 13:13

JEG GIK I SKOLE MED ANNA DYRBY I JERSLEV....IDTIL 5 KLASSE MENER JEG...VIL SAA GERNE I KONTAKT MED HENDE...JEG HEDDER BODIL DAHL OG HAR

...
30.08 | 18:25

Mine forældre var nærmeste nabo til Karl og Ane Marie på Gl. Skolevej. En af mine brødre var bedsteven med Jens Anker. Jeg husker meget om dem......

...
29.08 | 16:46

Er der nogen der kan huske, at der lå et gartneri på hovedgaden i Sulsted i 40erne og måske ind i 50erne
Ejeren hed Harald Lillebæk Dam og hustruen Margrete Dam

...
22.07 | 18:03

Kan nogen huske, at der lå et gartneri på hovedgaden i Sulsted sidst i 40 erne og måske ind i 50 erne.
Ejeren hed Harald Dam og hustruen Grtte Dam.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE