Strandfogedgården

Strandfogedgården ligger der endnu. Ganske tæt på havet, og alligevel er det som om, at havet viser den respekt ikke at æde af skrænterne netop der.

Jeg husker, at Jenny boede der med sine hunde inde i gården og nogle får på marken nord for stuehuset. Som jeg husker hende en tynd dame, altid praktisk klædt med gummistøvler og det lange grå hår sat op i en hestehale/knold.  Jenny blev landskendt i et program om Nr. Lyngby der blev sendt for en hel del år siden.

Programmet handlede om den skæbne helt derude på kanten af Vendsyssel, hvor havet tager en luns af og til som en anden glubsk løve.

Jenny var slet ikke født til så meget Vestenvind. Hun var født i Melholt 11. september 1918. Hun var husassistent i Nr. Lyngby, måske på Strandfogedgården, da hun møder Jakob Mygind Mikkelsen. De 2 bliver gift med hinanden 7. juni 1942 i Sulsted kirke. Hun blev dermed svigerinde til Poul Immanuel Mygind, som har skrevet i bogen "Min barndom" - erindringer fra Løkken-Vrå.

 

Nu var Jenny ikke den første importeret hustru til Nr. Lyngby, også hendes svigermor Ellen Mygind, og for den sags skyld Ellen Myginds svigermor var født og opvokset langt væk fra det forblæste Nr. Lyngby.

Den 14. februar 1934 døde Johanne Dorthea Mygind f. Marstrand hos sin datter og svigersøn - Ellen f. Mygind og Holger Mikkelsen på Strandfogedgården i Nr. Lyngby.

Johanne Dorthea Mygind f. Marstrand skrevet ind i kirkebogen i Lyngby sogn - til højre hendes mand og Ellens far sognepræst Grundtvigianeren Georg Frederik Mygind

Johanne Dortheas far var fabrikant Theodor Marstrand, bror til den store guldaldermaler Wilhelm Marstrand.

Johanne Dortheas farbror kunne det der med at male.

Men lad os nu gå tilbage til Peers tiptipoldemor Cathrine Pederdatters fætter Niels Michael Mikkelsen, som er en bror til Ane Kirstine Jensdatter, som du kan læse om her Thrane

Niels Michael Mikkelsen blev født 22. januar 1838 i Lyngby sogn, og blev døbt 1. april samme år. Han giftede sig d. 23. september 1869 i Norup kirke på Fyn med Petrea Marie Magdalene Pedersen, som var født i København 17. februar 1844. De 2 havde måske mødt hinanden, da Niels Michael aftjente sin værnepligt, for Petreas far var Krigsassecor.

Niels tog sin brud med til Nr. Lyngby til Strandfogedgården, for her skulle de bygge og her skulle de bo.

Mens Niels Michael havde travlt med at være gårdejer og sognefoged for det lille sogn, som bestod af 14 gårde, 52 huse, 172 mænd og 171 kvinder ved folketællingen i 1890, så havde Petrea travlt med at føde, passe, opdrage og undervise børneflokken.

Børn i ægteskabet Niels Michael Mikkelsen og Petrea Marie Magdalene f. Pedersen

1. Jens Peter Immanuel Mikkelsen 27. juli 1870 - 1941

2. Ane Vilhelmine Marie Mikkelsen 8. januar 1872 - 1. juni 1940

3. Elisabeth Christiane Mikkelsen 21. oktober 1873

4. Aage Mikkelsen 14. april 1876 - 14. juni 1876

5. Astrid Mikkelsen 11. oktober 1877

6. Christian Gustav Johannes Mikkelsen 29. december 1879 - 29. februar 1928

7. Rigmor Margrethe Mikkelsen 16. november 1881

8. Dagmar Magdalene Mikkelsen 9. juni 1884 - 22. juni 1884

9. Holger Mikkelsen 20. juni 1885 - 7. juli 1961

10. Nanna Kathrien Kristine Mikkelsen 9. september 1888 - 28. december 1888

11. Ellen Angelika Mikkelsen 19. juli 1892 - 22. marts 1954

5 forskellige præster nåede at døbe Niels Michael Mikkelsen og Petrea Marie Magdalenes børn i Lyngby Gl. kirke.

Lyngby kirke lå lige nord for Strandfogedgården, hvor Niels Michael og Petrea boede. Trods det korte styk vej, skete det, at de måtte have nogle af børnene hjemmedøbt. 3 klarede ikke det første år.

I hjemmet var det Petrea der underviste. Hvordan det kan være, at børnene ikke blev sendt i skole, kan jeg kun gisne om. Måske havde Petrea trang til at lære sine børn det der skulle læres ? Måske følte storbyspigen ikke, at de ansatte lærer kunne lære hendes børn det hun mente var nødvendigt til at bosætte sig udenfor Lyngby sogn ?I hvert fald skulle det vise sig, at flere af parrets børn havde samme lyst og forhåbentlig evne. Jens Peter Immanuel blev sendt hjemmefra inden han var konfirmeret, ikke fordi han skulle ud at tjene, som så mange andre på hans alder - næh, han skulle lære noget. Han kom til Silkeborg og i 1885 tog han primilinæreksamen, derefter flyttede han til København hvor han blev færdiguddannet lærer som 20 årig. I 1912 blev han viceinspektør på Frederikssundsvejens Skole, 3 år forinden havde han giftet sig med Agnes Emilie West - og i 1914 fik de sønnen Niels, som senere i livet blev højesteretssagfører, med navnet Niels Alkil.

Marie Mikkelsen

Ane Vilhelmine Marie Mikkelsen blev kaldt Marie, også hun, følte for lærergerningen. I 1918 blev hun ansat som lærerinde på Vrensted Byskole. Hun forblev ugift, og døde 1. juni 1940 og blev begravet på Lyngby kirkegård, hvor hendes sten stadig står.

Ugift blev hendes søster Elisabeth Christiane til gengæld ikke. Hun giftede sig d. 31. marts 1896 med Anders Christen Hansen Andersen, der var gårdejer i Paarup sogn på Fyn.

Astrid Mikkelsen var også blevet lærerinde, det var så tidligt som i 1904 på Lønstrup skole, det var hun frem til 1913, hvor hun giftede sig med Jens Nielsen Pedersen i Rubjerg kirke. Det var lige i det år, hvor Lyngby gamle kirke var blevet pillet ned, og den nye kirke længere væk fra skrænten endnu ikke stod færdig.

Jens Nielsen Pedersen, der var født i Hjermitslev sogn, var blevet gårdejer af Vangen i Jerslev sogn. Han havde dog i mellemtiden sammen med sine forældre og søskende boet i Nr. lyngby, og hans lillebror Peder havde også tjent ved sognefoged Mikkelsen og familie.

Christian Johannes Gustav Mikkelsen valgte også at beskæftige sig med det skrevne og læste - han blev først redaktionssekretær på Vendsyssel Tidende, og fra 1914 frem til hans død i 1928 var han redaktør af avisen. Han giftede sig i 1908 i Hjørring med Ellen Margrethe Ræbild. Ægteparret fik 5 børn - alle født i Hjørring - 4 piger og en dreng. Alle børnene blev også døbt i Hjørring på nær Karen Louise, kaldt Kalis. Hun blev døbt i Lyngby kirke af Christians svigerinde Ellen Myginds far. Ellen og Holger havde samme dag også en datter der blev døbt. Efter Christians død blev Ellen boende i Hjørring indtil børnene var færdig med deres skolegang, herefter flyttede hun til Århus. Den ene datter blev lærer og gift med forstanderen af Jaruplund Højskole, sønnen blev redaktør for den Amerikanske ambassade i Danmark - alle bosatte de sig uden for Vendsyssel - og langt fra Strandfogedgården i Nr. Lyngby.

Pastor Blickfeldt fra Rubjerg sogn og vielsen i Lyngby Gl. Kirke i 1912, hvor det dog var en August Christensen fra Ø. Tørslev der viede dem.

Lad os nu gå til den ygnste Ellen Angelika Mikkelsen. Hun giftede sig som 19 årig med Niels Peter Hjermitslev. 4 år tidligere havde hendes kusine Ane Vilhelmine Marie Pedersen Thrane giftet sig med hans storebror. Men nu var det Ellen Angelika det gjalt. Begivenheden fandt sted i Lyngby kirke, 21. maj 1912. Det var året inden kirken blev pillet ned. Ægteparret bosatte sig i Rakkeby sogn, hvor de i alt fik 9 børn. Nok var børnene født i Rakkeby sogn, men Ellen og Niels Peter fik som regel deres børn døbt af Pastor Blickfeldt fra Rubjerg sogn, nogle gange i Rubjerg kirke, et par gange i Rakkeby kirke, men også i Lyngby kirke. De sidste par børn blev dog døbt i Vraa Valgmenighedskirke.

Johannes Martinus Hjermitslev, lærer på Rubjerg Gl. Skole 1913-1917, som er på det andet billede.

Havde Rigmors søster valgt at gifte sig med Niels Peter Hjermitslev, hendes kusine valgt at gifte sig med Jens Peter Hjermitslev, jamen, så valgte Rigmor at gifte sig med deres lillebror Johannes Martinus Hjermitslev.

Vielsen foregik i Nørhaa kirke i Thisted Amt d. 6. marts 1917. Johannes Martinus - eller Martinus som han blev kaldt var lærer på Rubjerg Gl. skole. Det var her Rigmor flyttede ind.

26. januar 1915 bliver de forældre til en lille pige. Hun bliver hjemmedøbt d. 6. april - og dør 22. april 1915. Der kom ikke flere børn i ægteskabet.

Martinus døde d. 4. marts 1917 i Lyngby, måske var han taget hjem til forældrene for at dø ? Han blev begravet på Rubjerg kirkegård, hvor hans sten stadig står.

Det var ikke nogen nem situation Rigmor stod i. Men hun valgte, ligesom så mange andre af hendes søskende, at kaste sig over lærergerningen. Hun var godt nok ikke uddannet lærer, og sikkert derfor ikke kunne overtage hendes mands arbejde. Poul Immanuel Mygind giver forklaringen i fortællignen. Hun startede en friskole på Kronholm i soveværelset. Kronholm er ejet af hendes kusine Ingrid Pedersen Thrane og hendes mand Anton Alfred Jensen. Senere får skolen til huse i egne bygninger. Rigmor flytter hjem til sine forældre og bror og svigerinde på Sognefogedgården. Hun døde i 1962 i Brønderslev, men blev begravet på Lyngby kirkegård.

Til at overtage Strandfogedgården var Holger Mikkelsen. Bortset fra hans søster Rigmor, der flyttede hjem på gården, så boede alle de andre langt fra Vesterhavets brusen. De var vel, det man kan kalde landkrabber. Mon de savnede den barske natur og brusende hav ?

Holger Mikkelsen blev gift med Ellen Mygind i Allerslev kirke i Præstø Amt d. 23. september 1909. Det var Ellens far, Georg Frederik Mygind, som viede det unge par, ligesom han var forlover sammen med Holgers far, sognefoged Niels Michael Mikkelsen.

Holger tog sin brud, som var 23 år gammel, med til Nr. Lyngby. Her fødte Ellen ham i alt 7 børn.

Poul Immanuel fortæller, at hans 6 ældre søskende ikke er levende mere, og derfor kommer de øvrige 6 børn her:

Niels Poul Mygind Mikkelsen 02.06.1911-21.03.1916

Rigmor Mygind Mikkelsen 06.07.1912

Jacob Mygind Mikkelsen 24.06.1914 - 07.10.1977

Troels Mygind Mikkelsen 24.06.1914

Ulla Elisabeth Mygind Mikkelsen 26.01.1917

Niels Michael Mygind Mikkelsen 14.09.1918

Niels Poul døde på Hjørring Amtssygehus, hvor han allerede havde været indlagt ved folketællingendagen 5. februar 1916.

 

Petrea Marie Magdalene, Holgers mor, døde 11. oktober 1920. Den gamle sognefoged, strandfoged og gårdejer Niels Michael Mikkelsen døde 16. marts 1925. Begge ligger de begravet på Lyngby kirkegård, hvor deres gravsten ligger endnu.

Bageren Troels Marstrand, Maleren Wilhelm Marstrand og søofficeren Osvald Marstrand.

 

1. maj 1927 døde Ellens far sognepræst Emeritus Georg Frederik Mygind, det var måske derefter, at Ellens mor Johanne Petrea f. Marstrand flyttede på Strandfogedgården. Som nævnt øverst oppe, var Johanne Petreas ene onkel Vilhelm Marstrand, men det var ikke den eneste dygtige af Marstranderne. Hendes morfar var Nicolai Jacob Marstrand http://da.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Jacob_Marstrand

 

Hendes egen far Theodor havde været stålfabrikant, hendes onkel Otto var brygger, onklen Troels http://da.wikipedia.org/wiki/Troels_Marstrand_(bagermester) overtog morfarens bagerivirksomhed, Onkel Oswald havde været en fremragende søofficer og lovende videnskabsmand http://da.wikipedia.org/wiki/Osvald_Marstrand

 

Jo, der er ingen tvivl om, at Lyngby lige pludselig mærkede storbyens vingesus - ligesom Fru Mygind mærkede Vestenvinden.

Johanne Dorthea født Marstrand gift Mygind døde i 1934 på Strandfogedgården i Nr. Lyngby, hun blev begravet på Allerslev Kirkegård ved siden af sin mand.

Forskellige avisudklip fra Vendsyssel Tidende.

Det var i 1935, at Holger Mikkelsen læste op i radioen. D. 23. september 1959 holdt ægteparret Guldbryllup, og som man kan læse af omtalen i avisen, var børnene flyttet væk fra Nr. Lyngby - undtagen Jacob, som var ham der overtog Strandfogedgården. Han giftede sig i 1942 og det var startskudet til endnu en generation, der skulle opvoske på Strandfogedgården.

Holger Mikkelsen døde 7. juli 1961 på Centralsygehuset i Hjørring, og blev begravet på Lyngby kirkegård 11. juli. Ellen døde 30. maj 1963, og blev begravet 3. juni på Lyngby kirkegård. Her står deres gravsten endnu.

Som man kan læse i nekrlogen om Jacob, var han 5. generation på Strandfogedgården i Nr. Lyngby - og han blev vel også den sidste. Han døde 7. oktober 1977, og blev lige som sine forældre, farforældre, oldeforældre, tipoldeforældre begravet på Lyngby sogn. Ikke på samme kirkegård alle generationerne, men det skyldtes udelukkende, at kirken flyttede i 1913-1914.

Jacobs Mygind Mikkelsens tipoldefar var Michel Pedersen. Michel Pedersen er Peers 4xtipoldefar. Peers slægt hørte bare til dem, som ikke blev tilbage på Strandfogedgården lige på kanten af skrænten til det store Vesterhav.

Tilbage var Jenny, som er hende jeg kan huske. Ikke, at jeg kendte hende, slet ikke, men det var som om, at hun altid var ude, når man kom forbi, lige ude at kigge til hundene der løb rundt i gården.

Her slutter fortællingen om Strandfogedgården, hvis du vil se samtlige folketællinger fra Strandfogedgården tryk her Folketællinger Til toppen af denne side tryk her Strandfogedgården

2. påskedag 2013
Ann Nygaard

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

niels mikkelsen | Svar 12.06.2022 22:06

Hej kamma
Tak for hilsen
mvh niels mikkelsen

Kamma Ladegaard | Svar 29.05.2022 16:35

Marie Mikkelsen kan også findes her: Vrensted Historier, Et tabt paradis – Åsendrup Skole

Inge Hjermitselv Gregersen | Svar 25.06.2020 17:40

Faldt lige dette skriv, som fortæller om min mormors slægt. Ellen Angelika Mikkelsen gift med Niels Peter Hjermitselv. Ud af det kom min mor Karen g. Kjøge

Niels mikkelsen | Svar 22.05.2020 20:59

Hej Ann
Spændende at læse om min familie
Niels Mygind Mikkelsen
Søn af Jacob og jenny
Født 1955
Mvh
N

Kamma Ladegaard 29.05.2022 16:38

Hej Niels. Kig på Vrensted historier, Et tabt paradis. Om Marie Mikkelsen.
kh Kamma

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.06 | 22:06

Hej kamma
Tak for hilsen
mvh niels mikkelsen

...
31.05 | 19:46

Hej Ann, mine tipoldeforældre boede der - min tipoldefar var den sidste pælsmand. Lars Peter og Stina Maria Jensen. Hun var svensk. Mon du ved noget om dem? MVH

...
29.05 | 16:38

Hej Niels. Kig på Vrensted historier, Et tabt paradis. Om Marie Mikkelsen.
kh Kamma

...
29.05 | 16:35

Marie Mikkelsen kan også findes her: Vrensted Historier, Et tabt paradis – Åsendrup Skole

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE