Strandvaskerne og andre havet tog

 

Havet giver - Havet tager

Sådan har det altid heddet sig, og der er heller ingen tvivl om, at de der har boet og levet af havet, kender og har altid kendt risikoen. Mange fiskere og sømænd kunne end ikke svømme.

Der er ingen tvivl om, at folk ved havet og der har levet af havet, var mere religiøse end gennemsnittet - hvem ellers skulle man ty til når stormen rasede ?

Denne side er skabt ud fra en idé om den lille fortælling om Martin der kulsejlede og ikke kom hjem i levende live, men hjem kom han - se Martin kulsejlet

Men mange andre fik ikke deres kære hjem, de skyllede ind på en tilfældig strand - men fik, og det må vi huske på, en værdig begravelse på en kirkegård alligevel.

Nedenfor vil der komme udpluk fra forskellige kirkebøger - hvor strandvaskere er skyllet i land - men også fiskere og sømænd man kendte der druknede, og blev fundet, det kan godt være yderst markabert læsning.

Først lige en forklaring på strandvasker:

Strand-vasker, en. lig, der af havet skylles (“vaskes”) op paa stranden; ogs. if. folketroen: strandvarsel. Cit.1800.(OrdbS.). HC And.​(1919).III.404 (se u. -varsel). Han maa da vist være død! (han) vadede nogle Skridt ud i Vandet for at hale “Genstanden” i Land . . Genstanden var en Strandvasker, en ubekendt, uden Navn. Drachm.​STL.223. KPont.​Retsmed.​II.149. NordsjællF.III.171ff. i sammenligninger: han lignede en Strandvasker, saa tyk og pussen var han af Svir. JVJens.​HF.45. (hun var) oppustet og blaagrøn i Ansigtet som en Strandvasker. Erl Krist.​DH.196.(l. br.) billedl. Arup.​(Hist Tidsskr.8R.IV.Till.4). (Orla) Lehmann var efter 1864 politisk en Strandvasker. Stavnstrup.​DT.116.

 
Jeg var meget gammel selv inden jeg lærte ordet strandvasker at kende - jeg havde aldrig tænkt over, at disse skæbner havde en fællesbetegnelse.
 
 
 

I Vendsyssel grænser mange sogne op til åbent vand -

 Vesterhavet - Skagerak - Kattegat og Limfjorden.


 

Her er en liste over de sogne som har havet eller Limfjorden som nabo,

har jeg fundet nogle druknede i sognet, vil det være markeret med blå skrift.

Aggersborg - Albæk - Asdal - Asaa/ Melholt - Bejstrup - Brovst

Dronninglund før Asaa/ Melholt sogn - Elling - Flade - Frederikshavn - Furreby

Gjøl - Hals ( Læsø) - Hals - Hammer - Haverslev - Hirsholmene - Horne/ Hirtshals

Hune - Hvorup - Ingstrup - Lerup - Lindholm - Lyngby - Maarup - Nørresunby

Rubjerg - Råbjerg - Saltum - Skagen - Skallerup - Skræm - Sæby - Tornby - Torslev

Tranum - Tversted - Uggerby - Ulsted - Understed - Vadum - Vester Hassing

Vesterø - Volstrup -  Vrensted - Øland - Øster Hassing - Østerby

 

OBS: DET KAN VÆRE MEGET BARSK LÆSNING.

 

8. november 2012
Ann Nygaard

Lyngby kirkebog 1892 - 1908 opslag 87

Navnet er ukendt  ( mand)


Død: Dødsdagen kan ikke angives. Den afdøde blev fundet 1893, den 27. oktober paa Lyngby Sogns forstrand, Børglum Herred.

Begravet: Lyngby kirkegaard, Lyngby sogn 29. oktober 1893 af sognepræsten.

Alder: Sandsynligvis mellem 30 og 45 år.

Anmærkninger: Liget blev fundet i stærk opløsningstilstand. Dødsaarsag er formodentlig drukning. 

Lyngby Kirkebog 1892 - 1908 opslag 91

Navn ukendt ( mand, sømand)


Død: Fundet d. 18. januar 1899 paa Nr. Lyngby Forstrand, Lyngby sogn.

Begravet: Lyngby kirkegaard, Lyngby sogn 1899, 22. januar

Navn: Ukendt - sømand

Alder: Sandsynligvis mellem 30 og 40 år.

Anmærkninger: Liget manglede hoved og begge arme.

Lyngby kirkebog 1892 - 1908

Ukendt mand


Død: Fundet d. 12. februar 1903 paa Lyngby Strand ud for Lyngby Klit, Lyngby sogn.

Begravet: 1903, 15. februar Lyngby kirkegaard, Lyngby sogn af sognepræsten.

Navn: Ukendt navn, muligvis sømand

Alder omtrent 35 a  40 aar

Anmærkninger:

Dødsattest udstedt af Distriktslæge Jakobsen 13.02.1903

Meldingsattest fra Børglum Herred Kontor 13. 02.1903

Begravelsestilladelse fra Børglum Herred Kontor 13.02.1903.

Lyngby Kirkebog 1892 - 1908 opslag 95

Ukendt navn ( mand - sømand)


Død: Fundet 5. juli 1903 paa Lyngby Strand ud for Lyngby Klit ca 1000 alen vest for nedkørslen, Lyngby sogn.

Begravet: 1903, 9. juli Lyngby kirkegaard, Lyngby sogn

Navn: Navnet ukendt, sømand

Alder: Omtrent 25 a 40 aar

Anmærkning og bemærkninger:

Ukendt sømand, næsten fuldstændig skeletteret, manglende hoved, hals og arme, alle ribben synlige, begge knæled aabne med benenderne stikkende frem. Skønnes at være af Middelhøjde.

Dødsattest udstedt af Distriktslæge Jacobsen af 7/7

Begravelsestilladelse fra Børglum Herred af samme dato

Skiftretsattest fra Børglum Herred 7/7

 

Lyngby kirkebog 1892 - 1908 opslag 98

Frederik Mikkelsen


Død: 27. september 1906 Nørre Lyngby, Lyngby sogn.

Begravet: Rubjerg Kirkegaard 2. oktober 1906 af sognepræst Vestergaard

Navn: Frederik Mikkelsen

Oplysninger: Husejer og fisker i Rubjerg, Rubjerg sogn, Vennebjerg Herred.

Født i Lønstrup, Maarup sogn. Søn af husmand og fisker Mikkel Christensen (Rom) og hustru Mette Nielsdatter.

Gift med Louise Christine Jensen. Sidste fælle bopæl var Rubjerg.

Alder: 51 aar, født 1. januar 1855.

Anmærkning: Afdøde druknede paa mellemste revle ud for Landingspladsen paa Lyngby Strand.

Maarup Kirkebog 1892 - 1903 opslag 83

også indskrevet

(Asdal Kirkebog 1892 - 1898 opslag 60)

Christian Jensen


Død 6. september 1895 Druknet i Vesterhavet. Fundet i landdrevet paa Asdal Strand  19. september 1895.

Begravet: 22. september 1895 Maarup kirkegaard.

Navn: Christian Jensen

Oplysninger: Gift fisker i Lønstrup.

Anmærkninger:

Dødsattest 07.09.1895

Dødsattest 21.09.1895

Attest afsendt til sognepræsten i Horne-Asdal om begravelsen.

Maarup Kirkebog 1892 - 1903 opslag 93

Ukjendt mand


 

Død: 15. januar 1903 ilanddrevet sig paa Lønstrup strand, Maarup sogn

Begravet Maarup kirkegaard 1903, 19. januar

Navn: Liget af en ukjendt mandsperson

Alder: 30-40 aar

Hune Sogn 1876 - 1892 opslag 127

Ukjendt mand


Død: Funden 4. januar 1878

Begravet: 8. januar 1878

Navn: Liget af en mandsperson

Oplysninger: Formodentlig tilhørende besætningen af et skib som forlist ? før Julen 1877 paa Klim Strand.

Alder: Ca. 50 aar

Anmærkninger: Liget var inddrevet paa Rødhus Strand den 4. januar 1878

Hune sogn opslag 1876 - 1892 opslag 127

Ukjendt Mand


Død: Funden 16. januar 1878

Begravet 24. januar 1878 Hune Kirkegaard

Navn: ukjendt

Anmærkninger: Druknet i Vesterhavet mellem 30 og 40 aar.

Skagen sogn 1892 - 1901 opslag 228

Ukendt mand


Død: 1894 Funden d. 11. februar paa forstranden ved Højen.

Begravet: Assistent kirkegaarden i Skagen 12. februar 1894 af pastor Plaa

Navn: Ubekjendt Mandsperson

Oplysninger: Rimeligvis fisker

Alder: 50 aar ?

Skagen 1892 - 1901 opslag 230

Hannemann, Baltzel og Allerkamp


Død: 28. august 1895 Jammerbugten. Fudnden 20. september 1895 paa Kande Forstrand i Skagen Landsogn.

Begravet: Assistentkirkegaard Skagen af pastor Place 22. september 1895

Navn: Hannemann

Oplysning: Overmatros i den tyske marine

Alder 20-30 aar

--------------------------------------------

Død: 28. august 1895 Jammerbugten. Funden 20. september 1895 paa Kaned forstrand i Skagen Landsogn

Begravet Assistentkirkegaard i Skagen 22. september 1895 af pastor Place

Navn: Baltzer

Oplysninger: Overfyrbøder i den tyske marine

Alder: 20-30 aar

--------------------------------------------

Død: 28. august 1895 Jammerbugten. Funden 19. september paa Starholm Forstrand.

Begravet: Assistentkirkegaard d. 22. september 1895 af pastor Place

Navn: Allerkamp

Oplysninger: Overmatros i den tyske marine

Alder: 20-30 aar

Alle tre hørende til besætningen paa den i Jammerbugten 28de August 1895 sunkne tyske torpedobaad.

 

 

Skagen 1892 - 1901 Opslag 234

Ukendt mandsperson


Død: 1897 16. maj funden paa Skagen Nordstrand

Begravet: 1897 18. maj Skagen Assistent kirkegaard af pastor Place

Navn: Ubekendt Mandsperson

Oplysninger: Rimeligvis engelsk sømand

Alder: ubekendt.

Skagen sogn 1892-1901 opslag 234

Ukendt Mandsperson


Død: 2. april 1897 optaget paa Herthas Flak af mandskabet paa kutter "Jensine" af Frederikshavn. Skipper P. Knudsen.

Begravet: Assistentkirkegaarden 4. april 1897 af pastor Place

Navn: Ukendt mandsperson

Oplysninger: Rimeligvis svensk fisker

Alder 30-40 aar.

Skagen kirkebog 1892 - 1901

Fisker Christian Anton Jensen


Død: Funden 20. december 1898 paa Skagen Rev

Begravet: Assistent kirkegaard 30. december 1898 af pastor Place

Navn: Ubekendt

Oplysninger: Genkendt som fisker Christian Anton Jensen, Hirtshals

Alder: 35 aar.

Skagen kirkebog 1892 - 1901 opslag 244

Arnold Laurits Christiansen


Død: 30. oktober 1900 ved Kandestederne. Druknet ved ulykkestilfælde. Fandtes d. 9/11 kl. 10 1/2  paa Skagen Nordstrand.

Begravet: Føllenslev kirkegaard d. 17. november 1900 Skippinge Herred af pastor Møller

Navn: Arnold Laurits Christiansen

Oplysninger: Fisker fra Føllenslev pr. Snertinge, Sjælland. Søn af husmand Lars Christiansen og hustru Karen Marie Christensen.

Alder 17 Aar

Skagen kirkebog 1892 - 1901 opslag 246

V. Simonsen


Død: 1901 4. november Skagen Nordstrand. Fandtes liggende i strandkanten.

Begravet Assistent kirkegaarden i Skagen 11. november 1901

Navn: V. Simonsen

Oplysninger: Mejerist ( medhjælper) og maskinpasser fra Lønstrup

Alder: 25 Aar

Maarup Kirkebog 1892 - 1903 opslag 83

Urban


 

Død: 1895 18. september ilanddrevet lig paa Lønstrup strand, Maarup sogn.

Begravet Maarup kirke 22. september 1895

Navn: Liget af en ukendt mandsperson Urban.

Oplysninger: Formodet tysk underbefalingsmand fra en i ? kysten i efteråret sunket tysk torpedobaad. Paa tøjet fadtes navnet "Urban" ugift overmatros.

Alder: 22 Aar

Hirsholmene 1892 - 2001 opslag 55

ukendt


Død: 1927 11. juli funden død i strandkanten paa Nordsiden af Hirsholmene.

Begravet: 15.07.1927 Den nye Kirkegaard, Hirsholmene af pastor Faber

Navn: Ukendt navn

Oplysninger: Antagelig Sømand

Alder: ca. 40-50 Aar

Skifteretsattest fra Frederikshavn 14.07.1927

 

Skagens kirkebog 1902 - 1908 opslag 207

 

Robert Corad Hassel - Gunnar Ad. Andersen

C. A. Johanson - Johan Richardt Groufors

Edvard Peter Lund - ukendt mandsperson


 

På  http://skagensiden.dk/ kan man læse:

Belfast-barken "G.S. Penry" var indregistreret i Arendal. Ført at kaptajn T.E. Tobiasen var barken i 1902 på rejse fra Brunswick til Granton lastet med 3927 tønder harpiks og 200 fade terpentin. I en voldsom vestenstorm blev skibet slået ud at kurs og drev for takkel og tov ind på kysten ved Højen, hvor det totalforliste d. 26. december. Af besætningens 12 mand reddede kun matrosen Frederic Porter livet. Masten fra "G.S. Penry" står i dag som flagstang ved overklitfogedboligen.  

Uddrag af Skagens kirkebog

Der står skrevet i kirkebogen:

Ombord paa Barkskibet "G. S. Penny" af Arendal, den forliste stormnatten 26/12 1902.

Der druknede i alt 11 mand, 1 reddedes, 6 lig drev ind, 5 begravedes i Skagen, 1 i Aalborg.

_________________________________

Alle 6 blev de fundet paa Skagen Nordstrand udfor Højens Fyr.

 

1

Navn: Robert Conrad Hassel

Begravet: 4. januar 1903 Skagen Assistent kirkegaard.

Oplysninger: Styrmand, sandsynligvis bopæl i Göteborg, Gift

Alder: 25 Aar

___________

2

Navn: Günnar Ad. Andersen

Begravet: 4. januar 1903 Skagen Assistent kirkegaard

Oplysninger: Matros, sandsynligvis fra Finland

Alder: Ca. 23 Aar

___________

3

Navn: C. A. Johanson

Begravet: 4. januar 1903 Skagen Assistent kirkegaard

Oplysninger: Matros, sandsynligvis fra Finland

Alder: Ca. 30 Aar

___________

4

Navn: Johan Richard Groufors

Begravet: Skagen Assistent Kirkegaard 4. januar 1903

Oplysninger: Matros, sandsynligvis fra Nystad i Finland.

Alder: Ca. 25 Aar

___________

5

Navn: Edvard Peter Lund

Begravet: Aalborg

Oplysninger: Letmatros fra Aalborg

Alder: 16 Aar

Budolfi sogns kirkebog 1898 - 1904 opslag 165 kan man læse:

Edvard Peter Lund blev begravet fra Budolfi kirke d. 3. januar 1903 af pastor Krag og stedt til hvile på Almen kirkegården.

Endvidere står der, at han blev født på Vildmosegaard, Mou sogn d. 17. december 1886 og at han var søn af stempelfabrikant ( intet navn nævnt)

Mou kirkebog 1883 - 1892 opslag 15 kan man læse:

Edvard Peter Lund blev født 17. december 1886 som søn af forpagter af Vildmosegaard Christian Frederik Lund og hustru Christine f. Jensen.

Han blev døbt i Mou kirke d. 30. maj 1887.

Forpagter paa Vildmosegaar Peder Jensens hustru, Johanne Jensine bar ham ved dåben. Faddere: Lærer Christiansen og hans hustru Ane Berthea samt

 forpagter af Vildmosegaard P. Jensen.

___________

6

Navn: Ukendt mandsperson

Begravet: Skagen Assistent Kirkegaard 4. januar 1903

Oplysninger: Kok, neger, sandsynligvis fra Syd Carolina

Alder: Ca. 30 Aaar.

 

Den ene overlevne der var har givet Karsten Lund idéen til den fiktive roman "Den Amerikanske Sømand" se Bøger 

Skagen Kirkebog 1902 - 1908 opslag 207

Ukendt mandsperson


Død: 7. januar 1903. Funden paa Skagen Nordstrand 1/4 Mil vest for Højen.

Begravet: Ukendt Mandsperson

Navn: Ukendt sømand, sandsynligvis Maskinpasser

Alder Ca. 20 Aar

Anmærkninger: Sandsynligvis forulykket ved skibbrud d. 26.12.1902. Muligvis Dampskibet "Liwland" Besætning.

Skagen Kirkebog 1902 - 1908 opslag 207

Tobias Edvard Tobiasen


Død: 14. januar 1903 Liget fisket op i et vod ca 1/2 Mil fra Land paa Skagens Nordside Ø-NØ for Skagens Fyr.

Begravet: Grimstad kirkegaard i Norge 21. januar 1903 af sognepræst i Grimstad L. M. Harboe i følge meddelelse af 24. januar 1903.

Navn: Tobias Edvard Tobiasen

Oplysninger og anmærkninger: Skibsfører paa Barkskibet "G.S. Perry" af Arendal, som forliste stormnatten d. 26.12.1902 paa Nordsiden ud for Højens Fyr. Født i Herred ( Herod) Præstegjeld 27.12.1839. Han var gift og boede i Grimstad By, Norge.

Alder: 63 Aar.

Rubjerg kirkebog 1892 - 1915 opslag 205

Ukendt mandsperson ( Sømand)


Død: 14. september 1902 Lig opdrevet paa Rubjerg Strand, Rubjerg sogn

Begravet: Rubjerg Kirkegaard d. 17. september 1902

Navn: Ubekendt Mandsperson ( Sømand)

Alder: 30-40 Aar

Anmærkninger: Det formodes at være en tysk sømand efter klædedragten at dømme.

Råbjerg Kirkebog 1892 - 1912 opslag 173

Ukendt mandperson


Død:

Begravet: 15. april 1895 Raabjerg Kirkegaard af sognepræsten

Navn: Voksent Mandligt Lig uden Kjendetegn

Alder: 40-50 Aar

Anmærkninger: Liget fandtes d. 12. april 1895 paa Skiverens Forstand cirka 1/8 Mil fra Skiveren i meget opløst Tilstand.

Råbjerg Kirkebog 1892 - 1912 opslag 174

Arbejdsmand Jens Christian Hansen


 

Død: D. 24. novmeber 1895 i havet ca. 20-30 Favne fra Land ud for Aalbæk, Raabjerg Sogn.

Begravet: 1. december 1895 Raabjerg Kirkegaard af sognepræsten

Navn:  Jens Christian Hansen

Oplysninger: Arbejdsmand før af Flade, Flade Sogn

Alder: Ca. 50 Aar

Anmærkninger: Selvmord ved Drukning.

Raabjerg Kirkebog 1892- 1912 opslag 176

Hans Christian Frederiksen


Død:

Begravet: Frederikshavn Kirkegaard d. 14. december 1896 af provst Dresler

Navn: Hans Christian Frederiksen

Oplysninger: Fisker i Frederikshavn. Søn af Fisker Christian Martin Frederiksen og hustru Karen Marie, født i Aasted, Aasted Sogn d. 13. marts 1869.

Alder: 27 Aar

Anmærkninger: Liget fandtes d. 10de December 1896, formiddag, drivende i Søen 3/4 Mil øst for Aalbæk.

Død og Begravelse også indskrevet i Frederikshavns Kirkebog 1892-1896 opslag 126

Raabjerg kirkebog 1892 - 1912 opslag 176

2 matroser


Matros 1: Den 31. december 1897 fundet paa Skiveren Strand, Raabjerg Sogn

Matros 2: den 31. december 1897 fundet paa Tversted Strand, Tversted Sogn

For begge er der skrevet:

Begravet : Raabjerg Kirkegaard d. 4. januar 1898 af Sognepræsten

Navne:

Oplysning: Matros

Alder: 25 Aar

Anmærkninger: Drukningsdød

Rubjerg kirkebog 1916 - 1939 Opslag 200

Engang i mellem, støder man bare på noget der fanger  i en kirkebog og finder noget baggrundsstof på nettet.

I Rubjerg kirkebog står der 8 mand efter hinanden, som alle gik ned med den svenske damper "Bellgrove". Den var på vej til Hull, da den løb ind i en stor storm. Den og besætningen kæmpede sig dog til Hanstholm, hvor den begyndte at tage vand ind. Den gik om jeg så må sige - i bakgear - og strandede ud for Rubjerg Knude.

Besætningen forsøgte selvfølgelig, at sætte sig i redningsbåden, som blev slået i stykker mod skibet - men da skibet gik ned, lykkedes det 17 mand, at komme ombord på en tømmerflåde, som de havde fremstillet af noget af tømret de sejlede med.

12 timer drev tømmerflåden rundt i det oprørte hav. 13 mand måtte opgive kampen mod det barske vejr efterhånden som udmattelsen meldte sig hos den enkelte.

De var således kun 4 besætningsmedlemmer, som drev ind i land på tømmerflåden lidt syd for Rubjerg Knude. Først forsøgte de 4, aldeles udmattede søfolk, at kravle op af skråningen, men da dette var umuligt, forsøgte de at gå mod Lønstrup, også dette måtte de opgive, da havet stod helt ind til skrænten. De vendte om, og gik mod Nr. Lyngby. Her fandt de en grotte og kravlede derop i. De 3 faldt i søvn umiddelbart efter af udmattelse, mens den 4.  - maskinmesteren-  han hørte et skred, og var bange for, at de alle skulle blive levende begravet. Han forsøgte at vække de andre 3, men dette var en umulighed, så han ville lede efter hjælp ene mand.

Han forsøgte at kravle op af skrænten, men mistede fodfæstet og faldt ned, han forsøgte igen, og kæmpede så meget, at sveden drev af ham - han smed frakken - og fik et kuldechok - besvimede - og styrtede ned.

Da det blev lyst vågnede de 3 andre, der nu havde fået sig noget søvn. De finder maskinmesteren, og mens den ene bliver hos ham, går de to andre ud at lede efter hjælp.

De 2 møder den gamle strandfoged i Rubjerg, som er ude at besigtige stormens skader, og nu kommer hjælpen endelig til de 4, som vel snart heller ikke kunne mere.

De kom på strandfogedgården i Nr. Lyngby, hvor de blev passet og plejet af strandfogeden Holger Mikkelsen og hans familie, og fortsatte ud i livet, vel dog med en del ar på sjælen - og vel også en taknemmelighed og undren over, hvem der havde holdt hånden over dem.

I løbet af de næste dage drev 8 besætningsmedlemmer fra damperen Grovbelle i land i Rubjerg sogn. Alle 8 blev begravet der i første omgang, men en blev efterfølgende gravet op igen, og sendt hjem til sine rødder i Sverige.

__________________

Holger Mikkelsen, som de fandt ly hos i Nr. Lyngby Strandingsgaard, som ligger der den dag i dag, lige ved nedkørslen til stranden, er Peers tiptipoldemor, Cathrine Pedersdatters fætter Niels Michael Mikkelsens søn.

 

De 4 overlevende søfolk ( maskinmesteren nr. 2 fra højre) og avisomtale, da Holger Mikkelsen fyldte 60 år i 1945.

Døde natten mellem d. 2 og 3. november 1921 på havet ud for Rubjerg Fyr

alle blev de

Begravet 7. november 1921 på Rubjerg Kirkegård.


 

J. H. Kjellberg

ugift fyrbøder på S/S Bellgrove født i Wika i Sverige 1894.

Sidste faste bopæl ? eller Gävle, 27 år. 

_________

 

Oskar Ephrain Johansen

ugift kok på S/S Bellgrove fra Landskrona.

Han var født 17. maj 1895 i Göteborg, Sverige.

Sidste faste bopæl Göteborg, 26 år.

_________

 

F. L. Linddahl

Ugift Jungmand på S/S Bellgrove fra Landskrona.

Født i Burtrösk i Sverige 1899. Sidste faste opholdssted Skillefteå i Sverige. 22 år.

_________

 

Svend T. Lindmann

 

Ugift matros på S/S Bellgrove fra Landskrona. Født i Norrköbing i Sverige i 1892. Sidste faste opholdssted Norrköbing, 29 år.

_________

 

F. Bergsten

Ugift steward på S/S Bellgrove fra Landskrona. Født i St. Lund i Sverige i 1897. Sidste opholdssted Gävle 24 år.

_________

 

J. R. Hägglund

Fyrbøder på S/S Bellgrove, født i Jurunda i Sverige i 1893, Sidste faste opholdssted Gävle, 28 år.

_________

 

Niels Thunberg

fyrbøder, født i Gävle i Sverige, sidste opholdssted Gävle, 31 år

_________

 

Svend Hansen

Ugift landmatros f. Nykøbing Sjælland d. 3. december 1903, sidste opholdssted København, 17 år.

 

_________

 Der er rejste en mindesten på Rubjerg kirkegård med navnene på de 7 af dem - men J.R. Hägglund mangler, han blev gravet op og stedt til hvile hjemme i Sverige.

Hvor mange gange mon ikke de 4 overlevende tænkte på den skæbnesvangre nat.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:40

Hej, billedet er af Gudrun Marie Nielsen ligner meget min mor Christiane Bruun f. Løkkens Vejkro 10. april 1917 og billedet kunne være fra ca. 1940-1944

...
15.11 | 20:15

det er min farmor og farfar på brudebilledet du har, jeg har avis udklippet fra deres guldbryllup i alborg stifttidende som beskriver deres liv

...
15.11 | 19:57

hej Ann jeg har lånt dit slægt træet og de papirer du har givet min faster og hendes to fætre. Min farfar er Erland Peter Olesen hilsen Laila Sigaard Olesen
:

...
15.11 | 15:08

Jeg har en akvarel hængende fra 1946, malet af min Onkel Valdemar Nielsen, som havde hytte ved pebermosen. Forestiller en Mølle i Hammer Bakker - kender I den?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE