Slægtens liv på gården i Vittrup

Måske har slægten boet der siden dengang Stygge Krumpen huserede på Børglum Kloster. Han blev indsat som Biskop af Børglum d. 27. juli 1519 - og selv om der godt nok er et slip på godt et par hundrede år, så er der stor sandsynlighed for, at de var en af naboerne - og en af fæsterne under hans imperium.

Du kan vælge at se alle folketællingerne i rap her Gården i Vittrup og måske kan det give dig et større overblik over slægtens børn ved at se Gårdens vindue. Løbende vil der være henvisninger til mere om det enkelte barn der blev født på gården, og som drog ud i verden.

Folketælling 1787 Børglum sogn, Wittrup, opslag 17

Niels Andersen 60 Aar, Husfader

Johanne Andersdatter 54 Aar, Husmoder

Anders Nielsen, 22 Aar, deres børn

Niels Nielsen, 10 Aar, deres børn

Anna Marie Nielsdatter 26 Aar, deres børn

 


Det første - indtil videre- på at slægten hørte til på gården var i 1783, hvor Niels Andersen bliver fæstet for gården for en 10årig periode. 

Udskrift fra Børglum Klosters Fæstebreve:

6. august 1783 Kongens og Kirkens anpart korntiende for Vittrup fæstet indtil 1793 af gårdbeboerne ibidem:
Jens Nielsen Østergaard, Niels Mikkelsen, Mikkel Nielsen, Erik Nielsen, Laurs Pedersen, Anders Poulsen, Niels Andersen, Niels Mouritsen, Jens Christensen Øster, Ole Andersen, Søren Thomasen, Christen Nielsen, Jens Christensen, Jens Kjeldsen, Søren Pedersen, Jens Pedersen, Christen Christensen.

Jeg kender til 5 børn som gårdfæster Niels Andersen og Johanne Andersdatter fik. De 3 der er nævnt i folketællingen ovenfor og så tvillingedrengene Jørgen og Laurids, som blev født i 1770.

I folketællingen i 1787 er Jørgen tjenestekarl i Fristrup mens Laurids ( Lars) er det i Vittrup.

Anne Marie Nielsdatter døbt 27. september 1761

Anders Nielsen døbt 9. juni 1765

Niels Nielsen døbt 12. februar 1775

 Allerede ved Ane Maries fødsel og dåb bor forældrene i Vittrup.

Hvornår Niels Andersen dør, står hen i det uvisse - blot vides det, at det sker efter folketællingen i 1787 og inden den næste i 1801. Det vil være logisk, at han dog har levet i 1793, og fået forlænget sit fæsterbrev med 10 år.

Folketælling 1801 Børglum sogn, Vittrup

Niels Andersens Enke, 68 Aar, Enke, Husmoder, Bondekone, Gaardbeboerske

Anders Nielsen, 36 Aar, hendes Søn

Else Jensdatter, 30 Aar, hans Kone,

Niels Andersen, 4 Aar, deres Børn

Margrethe Andersen, 1 Aar, deres Børn

Niels Nielsen, 26 aar, ugift, Husmoders søn, Landdragon


Bemærkninger til folketællingen i 1801.

Vielsen mellem Anders Nielsen og Else Jensdatter øverst til venstre og dåben af deres førstefødte Niels i midten nederst. Hvis du vil læse teksten så er det opslag 212 i Børglums kirkebog for perioden 1720 - 1804. på Arkivalieronline.dk

Anders Nielsen og Else Jensdatter nåede lige akkurat at blive ægtefolk inden deres førstefødte, en søn, meldte sin ankomst. Vielsen fandt sted d. 4. november 1896 i Børglum Klosters kirke - efter at de var blevet trolovede d. 18. september samme år.

De første par år af deres ægteskab var det stadig Johanne Andersdatter, der var fæster af gården, men i 1803 overgik det til Anders Nielsen.

Uddrag fra Børglum Klosters skifteprotokol:

6. august 1803 Anders Nielsen af Vittrup fæster sin moders gård ibidem. 3 td 4 skp 2 fjk 1 1/2 alb. Aftægtskontrakt med moderen. Synsforretning.

Anders Nielsen og Else Jensdatter fik nu også tid til at stifte familie:

Niels Andersen

døbte de deres førstefødte, det var d. 15. januar 1797 i Børglum Klosters kirke, naturligvis efter farfaren. Fadderne var Anne Madsdatter, Anne Marie Nielsdatter (fasteren), Jørgen Nielsen ( farbroren) alle af Vittrup samt Jens Lauritsen af Gjølstrup i Jelstrup sogn.

Moren, Else Jensdatter var ikke med ved dåben.

Hun blev introduceret d. 26. februar 1797.

Nu fortsatte ægteparret, som var almindeligt på de tider, med at tillægge sig et barn hvert andet år.

 _____________

 Margrethe Andersdatter

D. 6. juli 1800 blev deres datter Margrehte døbt i Klosterkirken, blandt fadderne var farbrødrene Niels Nielsen og Jørgen Nielsen.

Margrethe giftede sig d. 29. september 1826  med Laurids/ Laust/ Lars Pedersen i Sejlstrup kirke. Hendes far Anders Nielsen, var den ene forlover. 3 børn kom der i ægteskabet.

Var det som vinden blæste hvad ægtemandens fornavn var, så ligger det fast, at han havde tilnavnet "Bakpas".

Margrethe døde 25. august 1882 og blev begravet på Sejlstrup kirkegård d. 1. september 1882.

_____________

Lars Andersen

Døbt 4. juli 1802 blev deres næste søn, men han overlevede ikke barndommen.

_____________

Johanne Andersdatter

Hun blev døbt 5. august 1804 i Kloster Kirken.

Hun giftede sig d. 8. november 1827 i Børglum Klosterkirke med Christen Christensen med tilnavnet Tømmermand. Ægteparret bosatte sig i Vittrup.

I ægteskabet var der 2 børn

Ellen Christine Christensen f. 3. oktober 1828

og

Christen Christensen f. 13. januar 1834.

Johanne blev boende i Vittrup hele sit liv, som sluttede d. 4. januar 1892. Hun blev begravet d. 10. januar på Børglum Klosters kirkegård.

_____________

Som rosinen i pølseenden kom

Maren Andersdatter

som blev døbt d. 12. juni 1808 i Klosterkirken.

 

Som det fremgår af folketællingen og senere af fæstebrevet blev Johanne Andersdatter boende på gården på aftægt. 

 

Folketælling 1834 Børglum sogn, Wittrup, opslag 20

Else Jensdatter, 65 Aar, enke, Gaardmandsenke

Niels Andersen, 38 Aar, ugift, hendes børn

Maren Andersdatter, 25 Aar, Hendes børn

Christen Pedersen, 28 Aar, tjenestekarl


Livets gang på gården i Vittrup omkring folketællingen i 1834 og frem til næste folketælling i 1840.

1834 fandt folketællingen sted d. 18. februar. 6 dage før havde Else Jensdatter lagt sin mand, Anders Nielsen i graven på Børglum Klosters kirkegård. Han døde d. 4. februar 68 år gammel.

 

Kort tid efter, skulle der også skiftes efter ham, her fra skifteprotokollen:

8. marts 1834. Fæstegårdmand Anders Nielsen af Vittrup, gift med Else Jensdatter. Børn: Niels Andersen, myndig, Margrethe Andersdatter, gift med fæstehusmand Lars Pedersen på Sejstrup Mark, Johanne Andersdatter, gift med husmand Christen Christensen i Vittrup, Maren Andersdatter, 25 år, hjemme. Enkens lavværge er Chresten Larsen degn af  -Hede, den umyndiges fødte værge Selvejergårdmand Niels Nielsen af Hundelev.

Det var længe siden, om nogensinde, at der havde boet så lidt folk på gården, som her i 1834. Det havde nok hele tiden lagt i kortene, at sønnen Anders Nielsen, skulle overtage fæstebrevet på gården, men han havde endnu ikke giftet sig... men det blev der inden for de næste år lavet om på.

 

Kirketårnet der står tilbage fra den gamle kirke i Lyngby - og det lille billede fra dengang, der også var en kirke derved.

8. juni 1838 var der bryllup i Lyngby kirke, det var Niels Andersen der havde fundet sig en brud, nemlig Cathrine Pedersdatter fra Lyngby sogn. Cathrine var født i efteråret 1813, og var vaccineret mod kopper d. 9. september 1820 -mens Niels Andersen havde haft de naturlige kopper - så det var ikke en hindring, for at de to kunne blive ægtefolk. Det var dog alligevel ikke uden dramatik, at de to fik hinanden, for dagen før der skulle lyses 3. gang over parret i kirken, det var d. 6. maj blev der gjort indsigelser. Det var ungkarl Niels Sørensen fra Skøttrup, der havde indgivet klagen. Han ville nok have Cathrine for sig selv. Men den 2. juni 1838 faldt dommen: Klagen var ikke udtaget/godtaget af forligskommisionen, og Niels kunne få sin Cathrine.

Om der senere i livet var en kone til den forbigåede bejler, vides ikke noget om, men den 8. juni 1838 sagde Niels og Cathrine JA til hinanden, og forloverne var Niels svoger Christen Christensen Tømmermand og Cathrines far Peder Andersen Kopper.

Cathrine der var 16 år yngre end sin mand, blev nu husmoder på gården i Vittrup, som foruden 2 styks tjenestefolk og en svigermor, der nok spændt fulgte med på sidelinjen, om Cathrine kunne sætte arvinger i verden.

Niels og Cathrines barn No 1

Anders Nielsen

Født og døbt Børglum sogn opslag 35

Født 14. august 1839 Vittrup, hjemmedøbt 16. august 1839

Fremvist i Børglum Kloster kirke 13. oktober 1839.

Faddere ved dåben:

Johanne Andersdatter, Christen Christensen Tømmermands hustru af Vittrup. Niels Jensens hustru Maren Andersdatter af Bagterp Jacob Nielsen og Jens Andersen Smed Jacob Nielsens karl Jens Knudsen alle af Vittrup.

( jeg håber, jeg har læst rigtigt med hensyn til fadderne).

Læs mere om Anders Nielsens liv her 1. Anders liv

  

Folketælling 1840, Børglum sogn, Wittrup, opslag 13

Niels Andersen, 44 Aar, gift Gaardmand

Catharina Pedersdatter, 27 Aar, giff, Hans kone

Anders Nielsen, 1 Aar, barn

Else Jensdatter 71 Aar, enke, Aftægtskone

Christopher Nielsen, 22 Aar, ugift, Tjenestefolk

Mette Nielsdatter 18 Aar, ugift, Tjenestefolk


Livets gang på gården i Vittrup fra folketællingen i 1840 til den næste i 1845.

Og arvinger kunne Cathrine skam nok sætte i verden. Ved folketællingen har Cathrine og Niels første lige fået taget hul på bylden, men her kommer der en præsentation af de børn de nåede at få inden næste folketælling i 1845.

 

Niels og Cathrines børn No 2 og No. 3

 Tvillingerne Lars og Peder Nielsen

 Født og døbt Børglum sogn, opslag 36

 Født 20. november 1840

 Hjemmedøbt 20. november 1840

 Peder blev fremvist i Børglum Klosterkirke d. 26. december 1840

faddere: Christen Christensen ( Tømmermand) Michel Pedersen ( morbror til drengen)

Død og Begravet:

Lars Nielsen døde d. 18. december 1840 og blev begravet, den dag hans tvillingebror blev døbt, nemlig 2. juledag 1840.

Peder Nielsen døde 25. juli 1841 og blev begravet 1. august.

 

Niels og Cathrines barn No 4

Peder Andersen Nielsen

 Født og Døbt Børglum sogn opslag 38

 Født 29. april 1842 i Vittrup

Døbt 29. maj 1842 Børglum Kloster kirke

Faddere:

 Jakob Nielsens (tjenste)pige Anne Pedersdatter, Niels Andersens (tjeneste)pige Kirsten Marie Christensdatter, Jakob Nielsen, Chr. Christensen Tømmermand, Jakob Nielsens karl Niels Jensen alle af Vittrup.

 Konfirmeret:

 30. marts 1856 Børglum Klosterkirke.

 mere om ham senere, da det er ham der bliver på gården.

 

Niels og Cathrines barn  No 5

 Else Marie Nielsdatter

Født og Døbt Børglum sogn opslag 86

Født 11. oktober 1843 i Vittrup

Døbt 22. oktober 1843 i Børglum Kloster kirke

Fadddere: Johanne Andersen ( faster), husmand Christen Christensen ( Tømmermand) og deres datter Ellen Kirstine Christensen. Gårdmand Jacob Nielsen alle af Vittrup og Michel og Jens Pedersen af Lyngby ( morbrødre)

Læs mere om Else Maries liv her 5. Else Maries liv

 

Folketælling 1845 Børglum sogn, Wittrup opslag 20

Niels Andersen, 49 Aar, født Børglum sogn, husfade og Gaardmand

Cathrine Pedersdatter 31 Aar, født i Lyngby sogn, hans kone

Anders Nielsen, 6 Aar, født i Børglum sogn

Peder Andersen Nielsen 3 Aar, født i Børglum sogn

Else Marie Nielsdatter 2 Aar, født i Børglum sogn

Else Jensdatter, 82 Aar, født i Jelstrup sogn, aftægtskone

Jens Laursen Jensen, 19 Aar født i Vrensted sogn, tjenestefolk

Ane Cecilie Nielsdatter 17 Aar, født i Børglum sogn, tjenestefolk


 

Livet på gården fra folketællingen i 1845  til folketællingen i 1850

 I 1845 fandt folketællingen sted d. 1. februar. Hvis man tror, at statistik er noget nyt, så kan man godt tro om, der blev lavet flere statistikker ved folketællingen i 1845 og en af dem viste, at der i Børglum sogn var 3 gejstlige embedsmænd, kirkebetjente og ansat i lærerstanden, 117 der levede af jorbrug, 4 plov- eller kleinsmede, 1 murermester, 2 møllemedhjælpere, 4 skræddere, 1 snedker, 5 tømrermestre, 1 urmager, 8 uldbindere, 1 der levede af anden håndværk, 1 der levede af anden handel, 32 pensionister, kapitalister eller de som levede af ders midler. Der var 4 daglejere og 28 almissenydende, derudover kom tjenestetydende, koner og børn

Niels Andersen var selvfølgelig registreret som jordbruger. På gården i Vittrup,  boede ægteparret Niels Andersen og Cathrine Pedersdatter med deres 4 levende børn - og en var temmelig meget på vej - den aldrende aftægtskone Else Jensdatter og 2 tjenestefolk.

Tjenestepigen Anne Cecilie Nielsdatter var født 26. januar 1829, og var sikkert lidt af en skandale da hun kom til verden. Hendes mor var den fraskilte Mette Johanne Christensdatter og faren blev udlagt til at være Niels Pedersen, der havde tjent hos en gårdmand i Skøttrup.

Men som nævnt var Cathrine Pedersdatter på folketællingstidspunktet med barn, og barslede godt en måned senere.

Niels og Cathrines barn No 6

Karen  Nielsdatter

Født og døbt Børglum sogn opslag 88

Født 19. marts 1845 på gården i Vittrup

Døbt i hjemmet 22. marts 1845

Fremvist i Børglum Klosterkirke 22. juni 1845

Faddere ved dåben:

Pigerne Anne Pedersdatter af Lyngby og Ellen Kirstine Christensdatter af Vittrup, Gårdmand Peder Laursen og husmand Chr. Christensen ( Tømmermand) og tjenestekarl Michel Pedersen, Lyngby.

Læs mere om Karens liv her 6. Karens liv

 

 ___________________

 

Else Jensdatter havde set, at hendes svigerdatter, Cathrine Pedersdatter var i stand til at føde børn, der kunne videreføre slægten på gården i Vittrup, og det var med den viden, hun lukkede sine øjne for sidste gang.

Else Jensdatter

Død og begravet Børglum sogn

Det skete d. 20. juli 1845. Hun døde af alderdom, blev der skrevet i kirkebogen, og det var sikkert så sandt som det kunne være, for hun var fyldt de 83 år. Hun blev begravet ugen efter sammen med sin mand Anders Nielsen på Børglum Klosters kirkegård.

 

 ___________________

Den dag Niels Andersen og Cathrine Pedersdatter Karen fyldte 2 år, skete der en begivenhed, som der sikkert blev snakket længe om i Vittrup, ja, måske i hele Børglum sogn.

Cathrine havde bevist, at hun var god til at føde børn, og nu, på denne fredag i marts fødte hun ikke bare tvillinger men trillinger.

 

Niels og Cathrines børn No. 7, No 8 og No. 9

Trillingedrengene Lars, Jørgen og Niels Nielsen

Født og døbt Børglum sogn

Fødte: 19. marts 1847

Døbte i hjemmet 19. marts 1847

Niels Nielsen døde 1. april og blev begravet 11. april

Lars og Jørgen blev fremvist i Børglum Klosters kirke d. 6. juni 1847 og samme dag blev Cathrine Pedersdatter introduceret.

Faddere ved Jørgens dåb:

Pigerne Ane Jacobsdatter og Kirsten Jacobsdatter, Gmd. Jacob Nielsen, Husmand Chr. Christensen ( Tømmermand) og tjenstekarl Thomas Jacobsen alle af Vittrup

Faddere ved Lars dåb:

Pigerne Ellen Christensdatter af Vittrup og Else Marie Larsdatter af Sejlstrup, Gmd. Christian Sørensen(?) og ungkarl Anders Christensen, begge af Vittrup og ungkarl Niels Pedersen af Lyngby.

Man må sige, at det ikke alene var flot af Cathrine at have født trillinger, det var også flot, at de alle 3 havde levet de første dage, det var der nok ingen der havde regnet med. Niels havde de lagt i graven, og nu blev det Jørgen de måtte begrave.

Lars Nielsens død og begravelse Børglum sogn

Død 5. januar 1848 i Vittrup

Begravet 9. januar 1848 Børglum Klosterkirke

Dødsårsag: Kramper.

 

Men Lars klarede sig, og voksede op - læs mere om hans liv her 7. Lars liv

 

Hvis man nu gik og troede, at Cathrine Pedersdatter kunne hvile lidt på laurbærene over trillingefødslen, eller få tid til at komme over sorgen over de to der var døde - kunne man godt tro om. Hun var atter gravid, og dermed så hende og Niels 10. barn dagens lys.

 

Niels og Cathrines barn No. 10

Kirsten Marie Nielsdatter

Født og døbt Børglum sogn opslag 93

Født 29. december 1848 på gården i Vittrup

Døbt 31. december 1848 Børglum klosterkirke

Faddere:

Pigerne Ellen Kirstine Christensdatter og Ane Jacobsdatter, Gmd. Jacob Nielsen og Gmd. Christian Sørensns ? Christensen, alle af Vittrup.

Læs mere om hendes liv her 10. Kirstens liv

Folketælling 1850 Børglum sogn, Wittrup opsalg 28

Niels Andersen 54 Aar, født Børglum, Gaardmand, Gaardfæster

Cathrine Pedersdatter 37 Aar, født Lyngby, hans kone

Anders Nielsen, 11 Aar,

Peder Andersen Nielsen 8 Aar

Else Marie Nielsdatter 7 Aar

Karen Nielsdatter 6 Aar

Lars Nielsen 3 Aar

Kirsten Marie Nielsdatter 2 Aar alle deres børn, alle født i Børglum sogn

Niels Andersen, 59 Aar født i Børglum sogn, ugift, almisselem.

 


 

Livets gang på gården i Vittrup fra folketællingen i 1850 og til den næste i 1855.

Det var som om, at Cathrine bare kunne blive ved og ved med at sætte børn i verden, og da der i 1850 var folketælling var hun atter gravid.

Niels og Cathrines barn No. 11

Ane Marie Nielsdatter

Født og døbt Børgum sogn

Født 5. juli 1850 på gården i Vittrup

Døbt 4. august 1850 i Børglum klosterkirke

Faddere ved dåben:

Gårdmand Anders Jensen Kræmers hustru, Pigen Ane Katrine Thomasdatter af Rubjerg, Gårdmand Anders Jensen Kræmer Gårdmand Jacob Nielsen,  Anders Pedersen af Lyngby.

Læs mere om Ane Maries liv her 11. Ane Maries liv

 

Niels og Cathrines barn No. 12

Niels Nielsen

Født og døbt Børglum sogn opslag 5

Født 9. april 1852 på gården i Vittrup

Døbt 16. maj 1852 i Børglum Klosterkirke

Faddere ved dåben:

Gårdmand Anders Jensens hustru,Pigen Ellen Kirstine Christensdatter, Gårdmand Anders Jensen, Gårdmand Jacob Nielsen, Husmand Christen Christensen ( Tømmermand), alle af Vittrup

Læs mere om Niels Nielsens videre liv her 12. Niels liv

 

Niels og Cathrines barn No. 13

Johanne Nielsdatter

Født og døbt Børglum sogn opslag 32

Født 30. marts 1854 på gården i Vittrup

Døbt 1. april 1854 Børglum Kloster kirke

Faddere ved dåben:

Gårdmand Anders Jensens hustru, Pigen Kirsten Jacobsdatter, Gårdmand Jacob Nielsen,
Ungkarl Niels Chr. Jacobsen og Gårdmand Anders Jensen

Læs mere om 13. Johannes liv her

Folketælling 1855 Børglum sogn, Vittrup opslag 9 og 10

Niels Andersen, 59 Aar, født Børglum sogn

Cathrine Pedersdatter 42 Aar, født Lyngby sogn

Anders Nielsen, 16 Aar

Peder Nielsen, 13 Aar

Else Marie Nielsdatter 12 Aar

Karen Nielsdatter 10 Aar

Lars Nielsen 8 Aar

Kirsten Marie Nielsen 7 Aar

Ane Marie Nielsen 5 Aar

Niels Nielsen 3 Aar

Johanne Nielsdatter 1 Aar

alle børn født Børglum sogn.

 


Livets gang på gården i Vittrup fra folketællingen i 1855 til folketællingen i 1860

 

Nu var Cathrine endelig færdig med at føde børn. Hun havde født 13 børn på mindre end 15 år, 10 fødsler havde hun overlevet, hvoraf den ene havde været en tvillingefødsel - en anden en trillingefødsel. 9 børn havde overlevet, og de havde råd til, at have dem hjemme allesammen her ved folketællingen. Der var ikke brug for tjenestefolk mere, for de store kunne hjælpe til på gården.

Lørdag d. 14. juni 1856 blev en sorgens dag. Cathrine Pedersdatter mistede sin mand - 9 børn mistede deres far for

Niels Andersen

Døde d. 14. juni 1856 på gården i Vittrup 59 år gammel.

og han blev begravet søndag d. 22. juni 1856 på Børglum Klosters kirkegård

Folketælling 1860 Børglum opslag 17 th.

Cathrine Pedersdatter, 47 Aar født Lyngby, Enke, Gaardmandsenke

Anders Nielsen, 21 Aar, Børglum,

Peder A. Nielsen 18 Aar, Børglum,

Else M. Nielsen 17 Aar Børglum

Lars Nielsen, 13 Aar, Børglum

Kirsten M. Nielsen 11 Aar, Børglum

Anna Marie Nielsen 10 Aar, Børglum

Niels Nielsen 8 Aar, Børglum

Johanne Nielsen, 6 Aar, Børglum, alle hendes børn.


 

Livets gang på gården i Vittrup mellem folketællingerne i 1860 og 1870

Men Cathrine Pedersdatter var ikke sådan at sige "ski" til. Hun blev ved med at være fæster af gården, og havde fortsat alle sine børn hjemme på gården. De klarede sig uden tjenestefolk, for de var alle ved at være så store, at de kunne hjælpe til - om ikke alle det grove så noget alle sammen.

Men selvfølgelig kunne de ikke blive boende hjemme allesammen altid, og de næste 10 år begyndte flere af dem, at forlade hjemmet og stifte deres egen familie.

 

 

Folketælling 1870 Børglum sogn opslag 61

Katrine Pedersdatter 55 Aar født Lyngby sogn, Enke, Husmoder, Jordbruger

Peder Anders(en) Nielsen 26 Aar født Børglum sogn, barn

Karen Nielsen, 24 Aar født i Børglum, barn

Ane Marie Nielsen, 19 Aar født i Børglum, barn

Niels Nielsen, 17 Aar født i Børglum, barn

Ane Kathrine Nielsen, 4 Aar født i Børglum, plejebarn.

 


Livet på gården i Vittrup mellem folketællingen i 1870 og 1880 

Allerede i 1865 havde Cathrines førstefødte Anders giftet sig, og han og hans kone Agnethe var i gang med at stifte familie. Deres førstefødte Ane Cathrine boede hjemme hos Cathrine på gården, sammen med de efterhånden få fastre og farbrødre, der ikke var fløjet fra reden.

Det blev jul på gården - året var 1871, og børnene syntes, at Cathrine fortjente at blive forkælet. Hun der havde slidt og slæbt, født og opdraget. Hun fik en bibel og 4. juledag satte den 58årige Cathrine sig ned i den fine stue og skrev sit navn ind i biblen.

Da Cathrine og Niels havde fået deres førstefødte - en søn - havde de nok regnet med, at det var ham, der skulle overtage fæstermålet af gården, men sådan kom det nu ikke til at gå. Anders havde lyst til at være tømrer, og det blev i stedet den næstældste af de overlevende sønner, som skulle viderefører gården.

Peder Andersen Nielsen havde fundet sin kommende kone i Vennebjerg sogn, og det var da også i Vennebjerg kirke han lod sig smede. I kirkebogen kan man læse:

Ungkarl Peder Andersen Nielsen, bestyrende sin moder, enke Cathrine Pedersdatters Gaard i Vittrup, Børglum Sogn. Han er født 29. April 1842, 32 Aar

og

Pige Jensine Marie Hansen hos sin Moder, Enkekone Sidsel Marie Jensdatter, Vanggaarden. Hun er født 12. April 1854 samme sted, Vennebjerg, 20 Aar

Forlovere: Anders Nielsen, Tømrer i Løkken og Søren Møller Hansen, Gaardbestyrer i Vennebjerg.

Viet 2. februar 1875.

Brudgom vaccineret 10. April 1845, Bruden vaccineret 23. Juli 1857. Tinglysning begyndt 10. Januar 1875.

Peder og Jensines vielse d. 2. februar 1875 i Vennebjerg kirke som blev foretaget af sognepræst M.B.V. Schrader, som var sognepræst i Vennebjerg sogn 1874-1894.

Jensine rykkede nu ind på gården i Vittrup, og selv om Cathrine Pedersdatter stadig var den officielle fæster af gården, så kunne hun nu komme på aftægt og næste generation var klar til at tage over.

Det varede da heller ikke længe før der der lød barnegråd på gården i Vittrup.

Peder og Jensines barn No. 1

Cathrine Marie Nielsen

Født og døbt Børglum sogn opslag 64

Født 31. oktober 1876 på Gården i Vittrup

Døbt i hjemmet 3. februar 1877 af Lærer Wilcken

Fremvist i Børglum Klosterkirke 18. marts 1877.

Faddere:

Moderen ( Jensine), Pigen Ane Sofie Hansen af Vittrup ( mosteren), Indsidder Niels Nielsen, Vittrup ( farbroren) og Ungkarl Chresten Pedersen, Vittrup.

 

De 2 herrer er først Lærer Wilcken, som døbte den lille Cathrine hjemme på gården og dernæst Pastor Malmstrøm som velsignede den lille pige i Børglum Klosterkirke. Hvis du vil vide mere om Cathrines liv kan du læse det her  Peder og Jensine

Det var ikke længe den lille Cathrine var enebarn, for Jensine ventede sit 2. barn - og det viste sig, at det var en dreng, og at endnu senere skulle det vise sig, at det  var ham der førte gården videre.

Peder og Jensines barn No. 2

Hans Kristian Nielsen

Født og døbt Børglum sogn opslag 22

Født 1. juli 1878 på gården i Vittrup.

Han blev opkaldt efter sin morfar, og dermed kom der et nyt navn ind på gården.

Læs mere om Hans Christian her Hans Chr og Gitte

Døbt 1. december 1878 Børglum Kloster kirke

Faddere: Moderen ( Jensine), Ane Sofie Hansen, Vennebjerg ( mosteren) og Niels Nielsen, Vittrup ( farbroren)

 

Peder og Jensine havde fået sig 2 børn, da der var folketælling i 1880, og der blev banket på deres dør d. 1. februar

Folketælling 1880 Børglum sogn opslag 61

Katrine Pedersdatter, 66 Aar født i Lyngby sogn, enke, husmoder, Fæstegaardmandsenke

Peder Andersen Nielsen, 37 Aar født i Børglum , gift, Hendes søn, bestyrer Gaarden for Moderen

Jensine Marie Hansen, 25 Aar født i Vennebjerg sogn, hans Kone.

Katrine Marie Nielsen, 3 Aar født i Børglum, ugift, deres barn

Hans Kristian Nielsen, 1 Aar født i Børglum, ugift deres barn

Mathias Christensen 14 Aar, født i Børglum, tjenestekarl

 


 

Livet på gården mellem folketællingerne i 1880 og 1890

Men som Cathrine havde haft for vane når der var folketællinger, så var Jensine også gravid ved denne.

Peder og Jensines barn No. 3

Niels Andersen Nielsen

Født 5. august 1880 på gården i Vittrup

Døbt 26. september 1880 i Børglum Klosterkirke.

Faddere: Moderen ( Jensine), Anders Peter Nielsen ( onkel) og Karen Nielsdatter (faster).

Læs mere om hans liv her 3. Niels A. Nielsen

Som skrevet før, så var det mere reglen end undtagelsen, at kvinden fik et barn hvert andet år, men nu bliver der hold pause i produktionen. Men der skete nu også så meget andet.

Cathrine Pedersdatter sluttede sit liv på gården, som hun var kommet til i 1838, og som hun siden havde kunnet kalde sit hjem.

Cathrine Pedersdatter

Død 5. marts 1882 på gården i Vittrup

Begravet 12. marts 1882 på Børglum Klosters kirkegård.

Det var Pastor Jacobsen der begravede Cathrine Pedersdatter fra Børglum Klosters kirke.

D. 14. maj 1885 nedkom Jensine med endnu en søn. Nu hvor ægteparret havde opkaldt en efter morfaren og en efter farfaren, var der nu frit spil med navne. De syntes han skulle hedde Simon Peter, og det fortalte de til hele sognet, da han blev døtb d. 20. september i Børglum Klosterskirke. Det skulle vise sig med årene, at Simon, modsat så mange andre mænd i den slægt, havde evnen til at leve længe. Faktisk 99 år. Læs mere om Simon og hans familie her 4. Simon P. Nielsen

 

Selvfølgelig var det en mærkedag for slægten og for forældrene hver gang der blev født et barn på gården, men samlet set må d. 23. september 1886 have været en mærkedag ud over det sædvanlige.

Peder Andersen Nielsen blev nemlig ejer af gården, den gård hvor hans forfædre i generationer havde været fæstebønder under Børglum Kloster. Der blev lavet et pantebrev på 5.000 kr. som Peder måtte betale af på til Rottbøllerne på Børglum Kloster.

Det var ikke kun Peder der voksede, også Jensine, der nedkom med deres 4. søn - og 5. barn. Det skete 16. januar 1888. Han fik navnet Tomas, og det skete allerede 4 dage efter dåben hjemme på gården. Han var åbenbart svagelig fra starten af sit liv, men i første omgang klarede han da skærene.

Der er ingen tvivl om, at de i generationer har passet gården som var det deres egen, for ellers havde de nok ikke fået fornyet fæstemålet. Men nu hvor det var deres eget, kunne der ske forbedringer. Peder besluttede, at der skulle plantes elmetræer, der med årene ville skærme mod vestenvinden, og en gang tage deres udsigt til Rubjerg Fyr. Det blev Hans Christian og nabodrengen Lars Christian der blev sat til det stykke arbejde.

Inden længe, nu man var blevet ejer af gården, skulle der sættes en flok elmetræer for at skærme mod vestenvinden. Det blev Hans Christian og nabodrengen. Læs mere om elmetræerne her Elmetræerne

Folketælling 1890 opslag 80 Børglum sogn

Peder Andersen Nielsen 47 Aar, født Børglum, Gift, Husfader, Gaardmand

Jensine Marie Nielsen 35 Aar, født Vennebjerg, Gift, Husmoder

Kathrine Marie Nielsen, 13 Aar, født Børglum

Hans Kristian Nielsen, 11 Aar, født Børglum

Niels Andersen Nielsen, 9 Aar, født Børglum

Simon Peter Nielsen, 4 Aar født Børglum

Thomas Nielsen, 2 Aaar født Børglum

Kristian Konrad Nielsen, 16 Aar, født Børglum, tjenestetyende

Inger Marie Nielsen, 14 Aar, født Børglum, tjenestetyende.

 


 

Livet på gården mellem folketællingen i 1890 og 1901

Da der var folketælling i 1890 1. februar havde de et par tjenestefolk, en der kunne hjælpe Niels med mandearbejdet, og en der kunne hjælpe Jensine med det huslige og det der typisk var kvindearbejde på gården.

 

Jensine og Peder var så småt ved at tænke på, at de skulle have en bette en mere, og i november 1890 nedkom hun med parrets 2. datter. Hun blev opkaldt efter sin mormor, der hed Sidsel Marie, men de var åbenbart ikke helt tilpas med det navn og kaldte hende Cæcilie Marie. Læs mere om hende og hendes liv her 6. Cæcilie Marie

 

Søndag d. 6. november 1892 var ikke en søndag som alle andre søndage i Peder og Jensines liv. Nu var det deres tur til at miste. Den lille Tomas døde og de gik den tunge gang til Børglum Klosters kirkegård søndagen efter. Men den lille dreng havde antageligt alle dage være svageligt.

Et par år efter fik de det der skulle vise sig at være deres sidste barn, en pige, der kom til verden i Børglum sogn på Hans Christians 16 års fødselsdag.

Jensine var da 40 år gammel - Peder 52.

I 1899 har Niels Andersen Nielsen, som kun 19  årig gjort Ane Jacobine Thomsen gravid, og han gifter sig med hende i november måned. En januar dag i 1900 bliver Jensine og Peder bedsteforældre for første gang, en dreng der bliver opkaldt efter Peder Andersen Nielsen, og får helt samme navn.

 

Folketælling 1901 Børglum sogn opslag 186

Peder Andersen Nielsen født 29.04.1842 Børglum sogn, gift

Jensine Marie Nielsen 12.04.1854, Vennebjerg sogn, gift. Ankommet til sognet 1875

Kathrine Marie Nielsen 31.10.1876, Børglum

Simon Peter Nielsen 14.05.1885, Børglum

Cecilie Marie Nielsen 25.11.1890, Børglum

Thora Elise Nielsen 01.07.1894, Børglum

Sidsel Marie Jensen 19.05.1818 Skallerup Enke, Pensionær, ankommet til sognet 1892.

Endvidere kan man læse, at Peder Andersen Nielsen og Jensine Nielsen indgik ægteskab i 1875, har 6 levende børn og 1 dødt.

- at Sidsel Marie Jensen blev gift i 1841, et ægteskab som blev opløst i 1865 ved ægtefælles dødsfald. At der i ægteskabet er 4 levende børn, 2 er døde

 


 

Livet på gården mellem folketællingen 1901 og 1906

I 1901 er Hans Christian ikke hjemme. Han er måske inde som soldat, som foregik så langt væk som Århus. Kathrine Marie er også på vej ud i verden, hun gifter sig i oktober 1901 og flytter til Rubjerg.

I 1902 er det Hans Christian der vil giftes. Han får et stykke jord der bliver udstykket i den nordlige ende af barndomshjemmets jord, nærmere bestemt Vittrup Hede. Der bliver bygget en lille ejendom, så han og hans brud Gitte Cathrine Jensen kan flytte ind, og starte familie der. Det gør de såmænd også, 3 børn får de, Peder i 1903, Jens i 1904 og Jensine Marie i 1905. Et halvt år før Marie, som hun blev kaldt, var der dog sket det, at  Peder Andersen Nielsen døde63 år gammel. 1 uge efter bliver han begravet sammen med Tomas og mange af hans forfædre på Børglum Klosters kirkegård.

Jensine har en enkelt søn til at hjælpe hjemme på gården, nemlig Simon.

Folketælling 1906 Børglum sogn opslag 104, matr. No. 6a

Jensine Marie Nielsen f. 12. april 1854, enke, husmoder, Gaardejer

Simon Peter Nielsen, f. 14. maj 1885, Gaardbestyrer

Cecilie Marie Nielsen f. 26. november 1890

Tora Elise Nielsen f. 1. juli 1894

Cecilie Marie Hansen (?) 19. august 1818, Enke, Slægtning

Johannes Marinus Sørensen f. 27. marts 1890, Tjenestetyende

 


Livet på gården mellem folketællingen 1906 og 1911

Jensines gamle mor Sidsel Marie er i 1906 flyttet ind på gården, ligesom Simon må have en karl til hjælp på gården. Men Simon vil til at stifte familie, og han gifter sig senere samme år med Ane Kirstine Kodahl. Egentlig skal hun flytte ind på gården, men hendes mor synes ikke det er nogen god idé, at hendes datter skal til at bo sammen med svigermor og dennes mor.

Så nu må der tænkes kreativt, og det bliver der. Desværre var Hans Christians kone Gitte syg af tuberkulose, allerede da hun giftede sig, og hun når lige at føde de 3 børn inden hun dør på ejendommen på Vittrup Hede. Simon og Hans Kristian bytter hjem. Simon og hans Anna får ejendommen på Vittrup Hede, mens Hans Christian og de 3 små børn flytter hjem på gården. Nu må hans mor og mormor hjælpe med at passe børnene.

Det er nu ikke længe oldemoren kan hjælpe med de små, for hun dør i maj måned 1907.

 

De 3 moderløse børn Peder, Jens og Marie havde stor fornøjelse af deres mostre i Hjørring, som begge var gifte, men ingen af dem havde børn. Her er de fotograret måske ca. 1909.

Folketælling 1911 Børglum sogn opslag 30 og 31 Matr. No. 6 a

Jensine Marie Andersen (?) f. 12.04.1854 i Vennebjerg, ankommet til sognet i 1875, enke, Gaardejer

Hans Kristian Nielsen f. 01.07.1878 Børglum, barn Gaardbestyrer

Thora Nielsen f. 01.07.1894 i Børglum , Barn

Peder Nielsen f. 15.03.1903 i Børglum, Slægtning

Jens Nielsen f. 23.04.1904 i Børglum

Jensine Marie Nielsen f. 07.08.1904

 

Livet på gården mellem folketællingerne 1911 og 1916

 


 

4. september 1913 er Jensine færdig med at være gårdejerske, hun sælger gården til Hans Christian og kan se frem til at blive aftægtskone - en titel hun har i mere end 22 år.

Gården der en gang summede af liv og masser af liv består efterhånden kun af Hans Christian med sine 3 børn, hans mor og sin ene søster, Thora.

Men også Thora rejser fra gården. D. 14. december 1915 er Hans Christian forlover, da hun gifter sig med købmand Søren Christian Bruun.

 

 

Folketælling 1916 Børglum sogn opslag 60 Matr. No. 6a

Hans Kristian Nielsen, f. 01.07.1878, Enke, Husfader, Landbrug.

Peder Nielsen f. 15.03.1903

Jens Nielsen f. 23.04.1904

Jensine Marie Nielsen f. 07.08.1905

Harald Rasmussen f. 13.02.1900 Tjenestetyende

Helene Kristine Nielsen f. 08.08.1881, Tjenestetyende.

Endvidere kan man læse, at Hans Kristian har en årlig indtægt på 1.400 kr. , at hans formue er på 6.000 kr. Han betaler 11,40 Kr. i skat til Staten og 64,23 Kr. til Kommunen.

Jensine Marie Hansen ( Hans Kristians mor) er midlertidig "nærværende" hos hendes søn Simon Nielsen ( opslag 69

 

Livet på gården mellem folketællingerne 1916 og 1921

 


Da folketællingen i 1916 finder sted, er Jensine ikke hjemme. Hun er gået over markerne for at besøge Simon og Anna og sine børnebørn der.

De har igen fået et par tjenestefolk, en til det derude og en til det derinde. Helene der arbejder derinde er nu ikke en vildt fremmed. Det er Hans Christians kusine, i det Helenes mor er Karen Nielsdatter, som er søster til Peder Andersen Nielsen.

 

Folketælling 1921 Børglum sogn opslag 76 Matr. No. 6a

H. Chr. Nielsen f. 01.07.1878 i Børglum, Enke, Husfader, landbrug

Peder Nielsen f. 15.03.1903 i Børglum Barn

Jensine M. Nielsen f. 07.08.1905 Børglum, Barn

Jens Nielsen f. 23.04.1904, Børglum, Barn

Jensine Nielsen 12.04.1854 i Vennebjerg, Aftægtskone, ankom til sognet i 1885

 

Livet på gården mellem folketællingerne i 1921 og 1925

 


Ved folketællingen er de kun de 5. Marie er måske ved at være så stor, at hun kan hjælpe godt til inde i huset. Men Marie er ikke rask. Hun har tuberkulose, og d. 19. juni 1922 dør den kun knap 17 årige Marie. Hun bliver begravet en uge efter. Hun kommer på samme gravsten som sin mor. Den mor hun ikke kan huske, da hun kun var 1/2 år gammel da hun døde.

 

 


 

Folketælling 1925 Børglum sogn opslag 95, Matr. No. 6a

Hans Chr. Nielsen, f. 01.07.1878 I Børglum, husfader, Landbrug, adr. pr. 05.11.1924 Vittrup Station.

Peder Nielsen f. 15.03.1903 i Børglum, medhjælper

Jensine Marie Nielsen f. 12. april 1854 i Vennebjerg,Husmoder

Valborg Elfrida Henriksen f. 22.01.1905 i Rubjerg, Husassistent

 

Livet på gården mellem folketællingerne 1925 og 1930

 


Uden Marie og med en gammel mor bliver Hans Christian nød til at tage en husbestyrerinde. I 1925 hed hun Valborg.

Jens bor ikke hjemme - måske er han inde som soldat. Gården der i fordoms tid havde masser af børn. Gården har 3 generationer under samme tag, men det kan kun løbe op i 4 mennesker alt i alt.

 

Folketælling 1930 Børglum sogn opslag 111 Matr. No. 6a

Hans Kristian Nielsen f. 01.07.2878, Børglum, Husfader, Landbrug, indkomst 2.800 kr. årligt

Peder Nielsen f. 15.03.1903 i Børglum, Søn, indkomst 700 kr. årligt

Jensine Marie Nielsen f. 12.04.1854 i Vennebjerg, Bedstemor

Kathrine Elenora Jørgensen f. 12.06.1910 i Børglum, Husbestyrerinde, Indkomst 500 kr. årligt

Eli Nielsen f. 25.11.1919 i Børglum, Slægtning.

 

Livet på gården efter folketællingen i 1930


Eli er ikke født i Børglum sogn som der står skrevet. Han er født i Furreby sogn, og søn af Hans Christians bror Niels Andersen Nielsen, som døde i 1929. Det har sikkert været for meget med alle de børn for enken Ane Jacobine Thomsen inde i Løkken, og på gården kunne det vil kun opmuntre med lidt børnelatter og børnegråd.

I 1931 gifter Jens sig. Han og konen Astrid flytter i første omgang til Biersted sogn. Læs mere om ham her Hans Chr og Gitte

28. januar 1936 dør Jensine Marie Hansen knap 82 år gammel.

Hvor længe Kathrine Elenora Jørgensen bliver som husbestyrerinde på gården står hen i det uvisse, men til påske i 1940 kommer en ny husbestyrerinde Ane Marie Poulsen, som har passet sin bedstemor hos sin faster og onkel i Vittrup Brugs.

I 1942 blev der taget hul på næste generation på gården i Vittrup, i det Ane Marie nedkom med hendes og Peders første datter. Da de endnu ikke var gift, måtte de rejse så langt som til Hjørring for at få formaliteterne i orden.

I 1943 og 1946 kom endnu et par piger, så der nu igen var barnelatter og barnegråd på gården, der havde lagt i dvale i nogle år.

9. januar 1948 gik Hans Christian på aftægt, og det var Peder der kunne kalde sig Gårdejer.

Det var nu heller ikke for svært med Hans Christian. Han var blevet noget "forkalket", og han blev efterhånden for farlig for de små børn til at han kunne blive på gården.

Der var ikke andre muligheder end Sindsygehospitalet i Viborg. Her døde han 3 dage efter sin 72 års fødselsdag, men kom hjem til Børglum for at blive begravet oppe på Klostrets kirkegård.

I 1951 fik Ane Marie og Peder sit sidste barn, en dreng der blev opkaldt efter sin farfar.

Nu boede de der far, mor og 4 børn, men lykken varede ikke evigt, og d. 29. september 1957 måtte Peder give op for kræften.

Ane valgte at blive på gården, lade børnene vokse op der, og fik dem sendt videre ud i verden. Hanne blev dog ved med at være hjemme på gården i weekender og i ferier, og da Ane døde 2. marts 2011 var det hende der overtog gården.


 

Nederst sidder Peder og Anes børn i rækkefølge: Birgitte, Hanne, Kirsten og Hans Krisitian. Mange år senere står de sammen med deres mor - fra venstre: Birgitte, Hanne, Ane, Hans Kristian og Kirsten.

Til toppen af denne side tryk her Livet på gården eller se Gårdens vindue eller Gården i Vittrup

Siden er ikke som sådan færdig - der vil sikkert komme en del mere til, men alligevel giver den et overblik over gården og dens beboere gennem mere end 200 år.
Ann Nygaard

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Ingrid Schmidt | Svar 29.11.2018 09.04

Hej Ann, Børglum skifteprotokol:
15. jan. 1791 afg. gårdmand Niels Andersen Øster i Vittrup, gift med Johanne Andersdatter.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.05 | 20:59

Hej Ann
Spændende at læse om min familie
Niels Mygind Mikkelsen
Søn af Jacob og jenny
Født 1955
Mvh
N

...
15.05 | 15:15

Kaj Naamansen
Alder: 67 år, 10 mdr, 18 dage
31.03.1908
19.02.1976
Sognepræst i Vissenbjerg 1948-1976

https://dk-gravsten.dk/kirkeg/Vissenbjerg/Vissenb_0806.j

...
15.05 | 15:08

pastor Kaj Naamansen, Vissenbjerg Kirke (fyn) 1948-1976
http://www.kirkehistorie.dk/ass/kip1098.htm

https://arkiv.dk/soeg?searchstring=pastor+Kaj+Naamansen

...
04.05 | 23:26

Jeg fandt en tekst, men jeg mener, at der var lavet en sang om hveer enkelt topnazist med navns nævnelse, og Lily Broberg sang, og så slog hun på et foto

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE